پیامدهای مخفی و آشکار دستفروشی زنان

سیده فاطمه فرهمند آسیب شناس و محقق در زمینه فعالیت زنان در اجتماع در گفتگو با «شروع»تبعات آسیب های وارد شده به زنان دستفروش و همچننی راهكارهای كاهش دستفروشی زنان را چنین بیان داشت. به گزارش شروع آنلاین دستفروشی به سبب ناکارآمدی سیاست‌های ایجاد اشتغال و ناتوانی در مدیریت اقتصاد به عنوان عامل گسترش مشاغل […]

زنان دستفروش
سیده فاطمه فرهمند آسیب شناس و محقق در زمینه فعالیت زنان در اجتماع در گفتگو با «شروع»تبعات آسیب های وارد شده به زنان دستفروش و همچننی راهكارهای كاهش دستفروشی زنان را چنین بیان داشت.
به گزارش شروع آنلاین دستفروشی به سبب ناکارآمدی سیاست‌های ایجاد اشتغال و ناتوانی در مدیریت اقتصاد به عنوان عامل گسترش مشاغل غیررسمی گسترش یافته است. ریشه های دست فروشی در جهانی شدن، رشد شهرنشینی، ناتوانی اقتصاد ملی در ایجاد شغل رسمی، نابرابری، فقر و فساد ساخت می باشد . آمار بالای بیکاری و عدم تناسب میان سطح دستمزد و هزینه های زندگی؛ زنان سرپرست خانواده را به سمت دست فروشی سوق داده است. این دستفروشان به بازاری وارد شدهاند که به جای دولت، مافیا به تنظیم روابط و انتظام بخشی به آن مشغولند. از جمله عوامل ساختاری در ایجاد و گسترش دستفروشی نبود تناسب بین رشد بخش های مختلف اقتصادی است. اینکه پدیده دستفروشی چه میزان می‌تواند به اقتصاد آسیب وارد کند نکته قابل توجهی است. هنگامی که یک فرد در اقتصاد رسمی فعال نباشد خیلی از استانداردها را رعایت نمی‌کند و مشکلات بسیاری را پدید می‌آورد. این مشکلات از تخریب محیط زیست گرفته تا تولید کالاهای نامرغوب است که پیامدهای منفی را به دنبال خواهد داشت. مسئله کیفیت اهمیت ویژه‌ای دارد، به عبارتی دیگر وقتی افراد از جایگاه ثابتی که پروانه کسب دارد خرید می‌کنند اگر تخلفی صورت بگیرد به صنف مربوطه مراجعه کرده و شکایت خود را مطرح کنند. اما در یک اقتصاد غیر‌رسمی هیچ ‌نوع امنیتی به لحاظ کیفیت وجود ندارد و این مسئله می‌تواند به اعتماد عمومی آسیب بزند.علاوه بر پیامدهای منفی اقتصادی که همین باندها می توانند به طور ناخواسته به زنان دستفروش از لحاظ مالی فشار بیاورنددر زمینه های مختلف نیز زنان دستفروش تحت تهدید جدی قرار می گیرند.برای جلوگیری و كاهش دستفروشی زنان در سطح جامعه راهكارهای مختلفی وجود دارد كه یكی از آنها پیشگیری است. یعنی این افراد تا زمانی كه بتوانند مهارت خاصی كسب كنند از طرف دولت مورد حمایت و كمك قرار بگیرند تا بتوانند حداقل های زندگی خود مانند غذا، مسكن و … را تامین كنند.راهكار دیگر برای كاهش دستفروشی زنان، یارانه هایی است كه در سطوح مختلف پرداخت می شود. برای نمونه دولت می تواند به كارخانه ها، بنگاه ها و … در جنبه های گوناگون معافیت هایی بدهد به شرط اینكه نیروهایی كه آموزش دیده و مهارت لازم را به دست آورده اند استخدام كنند؛ یعنی همان نیروهایی كه پیش تر دستفروشی می كرده اند و بعدها با استفاده از خدمات دولتی توانسته اند در شغل های گوناگون مهارت های لازم را به دست آورند.بنابراین راهكار پیشگیری دستفروشی زنان باید به همراه توانبخشی باشد؛ یعنی زنان دستفروش از سطح جامعه جمع آوری شوند برای مدتی مورد حمایت های دولت قرار بگیرند تا در این زمان بتوانند مهارت آموزی كنند و بعد در بنگاه های مختلف استخدام شوند تا اینگونه شاهد كاهش این پدیده بود.