روزنامه شرق در پرونده «ورود زنان به ورزشگاه» مجرم شناخته شد

سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: هیات منصفه دادگاه‌های‌ سیاسی و مطبوعاتی مدیر مسئول روزنامه شرق را به اتهام نشر مطالب خلاف واقع در موضوع گزارش پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ مجرم شناخت.

اکبر نصراللهی در رابطه با دادگاه امروز روزنامه  شرق گفت: در  گزارش پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ آمده است که روزنامه شرق در ۱۶ آذرماه ۱۴۰۲ در مطلبی با تیتر «چه کسانی به جای زنانی که بلیت دارند وارد ورزشگاه شدند؟» به قلم مریم شکرانی نوشته است که ماموران زنان را مورد ضرب و شتم قرار داده و به سمت آن‌ها گاز اشک آور زدند. با این وجود شاکی و وکیل او در اظهارات جداگانه گزارش پلیس را خلاف واقع دانستند و گفتند: شرق ننوشته است ماموران پلیس گاز اشک آور زده‌اند. آنچه که در گزارش پلیس آمده است با مطلب منتشر شده توسط شرق تفاوت دارد.

نصراللهی در ادامه گفت: برخی از اعضای هیات منصفه به این موضوع اشاره کردند که منصفانه نیست بدون اینکه شاکی جوابیه به روزنامه بفرستد پرونده به دادگاه فرستاده شود؛ این موضوع  با روح قانون مطبوعات  مطابقت ندارد. آن‌ها معتقدند که شرق نقل و قول کرده است ضمن اینکه واژه ماموران  به فراجا محدود نمی‌شود بلکه می‌تواند به معنای حراست استادیوم نیز باشد.

وی افزود: اما به گفته برخی دیگر از اعضای هیات منصفه، روزنامه شرق در مطالب  خود با تشریح گفتگوی‌های بین  پلیس و زنان منتظر پشت در ورزشگاه نوشته است که جمعیت به سمت در فشار می‌آورد. ناگهان زنجیره انسانی مأمورها از بین می‌رود و در باز می‌شود. پس از ورود زن‌ها به استادیوم، به دلیل فشار جمعیت تعدادی به زمین می‌افتند و صدای گریه چند بچه بلند می‌شود. به زنانی که جلوتر رفته بودند و جیغ می‌زدند، گاز اشک‌آور زدند. زن‌ها پراکنده می‌شوند. زنی از صف جلو با گریه به عقب برمی‌گردد. به کسی پشت گوشی موبایل می‌گوید که او را کتک زده‌اند. می‌گوید به سینه‌اش مشت کوبیده‌اند و حالا به سختی نفس می‌کشد. نور فلش چند دوربین در سیاهی شب دیده می‌شود. مأموران به سمت دوربین‌ها می‌روند و گوشی‌ها را می‌گیرند تا عکس‌ها را پاک کنند؛ بنابراین در این زمینه کاملا مشخص است و منظور ماموران  هستند.

سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی اضافه کرد: هیات منصفه دادگاه‌های‌ سیاسی و مطبوعاتی با اکثریت آراء که ۱۰ نفر از ۱۲ نفر اعضای هیات منصفه هستند، مدیر مسئول روزنامه شرق را  به اتهام نشر مطالب خلاف واقع در این گزارش مجرم شناخت. همچنین هیات منصفه بعد از شنیدن دفاعیات متهم و وکیل او، با ۶ رای از ۱۱ نفر اعضای هیات منصفه مدیر مسئول روزنامه شرق را  مستحق تخفیف دانسته‌اند. رای دادگاه در مورد پرونده اتهامات مدیر مسئول روزنامه  شرق که به ریاست قاضی کریمی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک  برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.

ایسنا