واکنش یک ایرانی به خانم زباله جمع کن خارجی

مساله سربازی دختران و استفاده از زنان در مشاغل سخت در بسیاری از کشورهای جهان از جمله اروپا و آمریکا سبب شده است تا برخی از کاربران شبکه های اجتماعی از جمله کاربران ایرانی به این موضوع واکنش نشان دهند و خواهان برخورد محترمانه تر با خانم‌ها در این کشورها شوند و حداقل از دولت […]

مساله سربازی دختران و استفاده از زنان در مشاغل سخت در بسیاری از کشورهای جهان از جمله اروپا و آمریکا سبب شده است تا برخی از کاربران شبکه های اجتماعی از جمله کاربران ایرانی به این موضوع واکنش نشان دهند و خواهان برخورد محترمانه تر با خانم‌ها در این کشورها شوند و حداقل از دولت های این کشورها تقاضا کنند تا در برخی از قوانین با زنان برخوردی نرم تر داشته باشند.