واکنش فاطمه قاسم پور به حذف ردیف بودجه مستقل معاونت زنان: پیگیر این مسئله در مجلس خواهیم بود

به گزارش جهان بانو بودجه سال ۱۴۰۱ برای بررسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. لازم به ذکر است که ردیف بودجه مستقل معاونت زنان در این بودجه در نظر گرفته نشده و حذف گردیده است. فاطمه قاسم پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی این موضوع را مورد انتقاد قرار داد و در […]

واکنش فاطمه قاسم پور به حذف ردیف بودجه مستقل معاونت زنان: این مسئله را در مجلس پیگیری خواهیم کرد

به گزارش جهان بانو بودجه سال ۱۴۰۱ برای بررسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. لازم به ذکر است که ردیف بودجه مستقل معاونت زنان در این بودجه در نظر گرفته نشده و حذف گردیده است.

فاطمه قاسم پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی این موضوع را مورد انتقاد قرار داد و در واکنش به این اتفاق در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: دیروز لایحه بودجه۱۴۰۱  به مجلس داده شد. نکته قابل تامل، قرار گرفتن بودجه معاونت امور زنان ذیل بودجه نهاد ریاست جمهوری و عدم تخصیص بودجه مجزا به این معاونت است. اقدامات ستاد کوچک معاونت زنان در این شرایط، کم اثر خواهد شد. در مجلس اختصاص بودجه های متمرکز درحوزه زنان راپیگیر خواهم بود.

منبع: برنا