اختصاص امتیاز به بانوان برای جبران کمبود اعضای هیئت علمی

رییس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم گفت: زنان باید در انتشار فراخوان رشته‌هایی که درصد جذب آنها کمتر است، در اولویت باشند و به منظور جبران این کمبود در روند جذب، امتیازی به زنان اختصاص داده شود.

دکتر محمد خلج امیرحسینی، حضور در جلسه شورای دانشگاه کردستان به مطالبات و مشکلات مطرح شده در خصوص جذب در این دانشگاه پاسخ داد.
وی در این جلسه خواستار ارتباط بیشتر دبیر هیئت جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه کردستان با وزارتخانه به منظور رفع مشکلات و تسریع و تسهیل روند جذب شد.

رییس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، با اشاره به اینکه در بحث جذب مشکلاتی از جمله سرعت رسیدگی، داوطلب بودن به صورت همزمان در چند دانشگاه و مشکلات سامانه وجود دارد، خواستار همفکری و ارائه پیشنهاد از سوی اساتید شد.

دکتر خلج، همچنین در رابطه با انتقاد از درصد کم اعضای هیئت علمی زنان نیز خاطرنشان کرد: زنان باید در انتشار فراخوان رشته‌هایی که درصد جذب آنها کمتر است، در اولویت باشند و به منظور جبران این کمبود در روند جذب، امتیازی به زنان اختصاص داده شود.

ایسنا