هر خانه یک کار خانه/ طرح هر “هرخانه، کارخانه” در البرز اجرا می شود

به دعوت مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز، علیرضا نبی کارآفرین برتر کشور با حضور در استان البرز و بازدید از مجموعه زندان های این استان به بررسی ظرفیت سنجی ایجاد اشتغال برای زندانیان و خانواده های آنان و زنان خود سرپرست صورت پذیرفت. به گزارش جهان بانو، علیرضا نبی کارآفرین برتر کشور […]

به دعوت مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز، علیرضا نبی کارآفرین برتر کشور با حضور در استان البرز و بازدید از مجموعه زندان های این استان به بررسی ظرفیت سنجی ایجاد اشتغال برای زندانیان و خانواده های آنان و زنان خود سرپرست صورت پذیرفت.

به گزارش جهان بانو، علیرضا نبی کارآفرین برتر کشور در سفر یک روزه ای به استان البرز داشت با همراهی علی حاج کاظم مشاور استاندار در امور زندان ها و عبدالله دارایی مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل اقتصاد و دارایی استان و مدیر کل سازمان زندانها ضمن بازدید از مجموعه زندان های این استان ، وضعیت اجرای طرح هر خانه، کارخانه” مورد بررسی قرار گرفت.

پس از بازدید و بررسی وضعیت موجود و امکان سنجی ایجاد اشتغال و کارآفرینی ویژه زندانیان و خانواده های آنان و همچنین زنان خود سرپرست در دیداری با استاندار البرز در این خصوص به بحث و تبادل نظر پرداختند. 

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز با تشریح برنامه صورت گرفته گفت:در طرح هر خانه، کارخانه که به ابتکار کار آفرین کشور که فعالیت های تولیدی و اقتصادی خود را با زندانیان و حمایت از خانواده های آنان، معتادان متجاهر و جامعه هدف نیازمند حمایت صورت گرفت، مقرر شد به دستور استاندار البرز مجموعه امور بانوان استانداری و اداره کل امور اجتماعی این استان هماهنگی های لازم برای معرفی افراد مورد نظر در این طرح به تیم کاری این کارآفرین صورت پذیرفته و مقدمات شروع کار این عزیزان در قالب “اشتغال خانگی معین کارخانه ” فراهم شود. 

عبدالله دارایی در ادامه تصریح کرد: در این جلسه آقای استاندار دستور تحویل یک کارگاه در استان البرز برای استقرار تیم کاری علیرضا نبی را صادر و در نهایت با معرفی نفرات و ارایه آموزش های لازم به نفرات و کارجویان و انتقال مهارت های لازم و تامین سرمایه در گردش برای این قشر از جامعه هدف، بتوانیم فضای مورد نیاز اشتغال را برای عزیزان فراهم کنیم. همچنین قرار شد به دستور استاندار البرز سراهای محله در شهر ها و روستاهای استان نیز در شناسایی نفرات حایز شرایط برای اشتغال فوق همکاری لازم را داشته باشند.