نگاه نابرابر کمیسیون مقام زن سازمان ملل به مسائل زنان در کشورهای مختلف جهان

معاون امور زنان و خانواده دولت سیزدهم به اجلاس شصت و ششم کمیسیون مقام زن سازمان ملل اشاره کرد و گفت: آیا کمیسیونی که به دنبال تحقق برابری زن و مرد است، توانسته تا نگاهی عادلانه و برابر به زنان دنیا داشته باشد؟ یا جغرافیا، رنگ، نژاد و سیاست معیار حمایت یا مقابله با زنان مظلوم در کشورهای مختلف است؟

کمیسیون مقام زن سازمان ملل تا چه اندازه نگاه عادلانه ای به مسائل زنان فارغ از نژاد و مذهب دارد؟

به گزارش جهان بانو، انسیه خزعلی در صفحه توییتر خود عنوان کرد:” ‌اجلاس شصت و ششم کمیسیون مقام زن سازمان ملل؛ فرصتی شد تا صدای زنان ایرانی به گوش جهان رسانده شود. از مقاومت های ستودنی شان در برابر تحریم های یک جانبه تا توانمندی های بی نظیرشان که غالبا به دلیل تبلیغات سوگیرانه، ناشناخته و مورد بی مهری قرار گرفته است.

‌پیام رنج هایی که زنان و کودکان این سرزمین تحت تحریم‌های ظالمانه به دوش کشیدند و مقاومتی که توانست بخشی از چالش‌ها را به فرصت تبدیل سازد و توانمندی‌های زنان سرزمینم، (چیزی فراتر از نمود سایر زنان در سطح بین الملل)، چه در عرصه های علمی، چه در حیطه های اقتصادی – اجتماعی و یا مواجهه با تغییرات اقلیمی مورد توجه قرار گرفت. طرح سوالی که  بی پاسخ ماند، آیا کمیسیونی که به دنبال برابری زن و مرد است؛ توانسته نگاه برابر به زنان دنیا داشته باشد؟ یا رنگ، نژاد، جغرافیا و بلکه سیاست ملاک حمایت یا مقابله با زنان ستم دیده در سراسر دنیاست؟ “.