نمایش پرواز به نفع زنان سرپرست خانوار کرجی

گروه هنرمندان شهر کرج به نفع زنان سرپرست خانوار بنیاد دستان مهربان نمایش پرواز را اجرا خواهند کرد. دستان مهربان با هدف حمایت هنرمندان خوب کرجی از زنان سرپرست خانوار و کودکانشان، اجرای خیریه “نمایش پرواز” به کارگردانی خانم نقیبی در تاریخ ۱۲تیرماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۹ در سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و […]

گروه هنرمندان شهر کرج به نفع زنان سرپرست خانوار بنیاد دستان مهربان نمایش پرواز را اجرا خواهند کرد.

دستان مهربان با هدف حمایت هنرمندان خوب کرجی از زنان سرپرست خانوار و کودکانشان، اجرای خیریه “نمایش پرواز” به کارگردانی خانم نقیبی در تاریخ ۱۲تیرماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۹ در سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز برگزار می‌گردد.

کلیه عواید این اجرا جهت تامین ودیعه مسکن برای زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بنیاد دستان مهربان هزینه خواهد گردید.

هریک از شهروندان نیک اندیش شهر کرج می‌توانند جهت رزرو صندلی و خرید بلیط با شماره ۰۹۰۵۹۲۸۲۷۸۵ تماس بگیرند.

ایسنا