نمایش و فروش صنایع دستی زنان سرپرست خانوار در خانه هنرمندان ایران

نمایش و فروش «صنایع دستی بلوچستان» در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود. نمایشگاه «صنایع دستی بلوچستان» به همت عادل صیاد اربابی در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود. این نمایشگاه شامل آثار سوزن‌دوزی، سبدهای‌ حصیری، قالی بلوچی و… است. آثار نمایشگاه صنایع دستی بلوچستان عمدتاً حاصل کار زنان سرپرست خانوار و افراد بدون شناسنامه سیستان و […]

نمایش و فروش «صنایع دستی بلوچستان» در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

نمایشگاه «صنایع دستی بلوچستان» به همت عادل صیاد اربابی در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

این نمایشگاه شامل آثار سوزن‌دوزی، سبدهای‌ حصیری، قالی بلوچی و… است.

آثار نمایشگاه صنایع دستی بلوچستان عمدتاً حاصل کار زنان سرپرست خانوار و افراد بدون شناسنامه سیستان و بلوچستان است.

این نمایشگاه از ۱۶ تا ۲۳ خردادماه برگزار می‌شود و آثار به نمایش درآمده در آن قابلیت فروش نیز دارد.