نقش فعال و موثر بانوان در توسعه اقامت‌گاه های بوم‌گردی و صنعت گردشگری

به گزارش جهان بانو آزاده زارعی، مدیر یک اقامت‌گاه بوم‌گردی در ارتباط با نقش بانوان و تاثیرگذاری فعالیت‌های آنان در رشد و توسعه اقامت‌گاه‌های بوم‌گردی بیان کرد: بانوان نقش بسیار پررنگ و تاثیرگذاری در اقامت‌گاه‌های بوم‌گردی ایفا می‌کنند. من باور دارم که خانم ها در مقایسه با آقایان در این حیطه به صورت فعال تری به […]

نقش فعال و موثر بانوان در توسعه اقامت‌گاه های بوم‌گردی و صنعت گردشگری

به گزارش جهان بانو آزاده زارعی، مدیر یک اقامت‌گاه بوم‌گردی در ارتباط با نقش بانوان و تاثیرگذاری فعالیت‌های آنان در رشد و توسعه اقامت‌گاه‌های بوم‌گردی بیان کرد: بانوان نقش بسیار پررنگ و تاثیرگذاری در اقامت‌گاه‌های بوم‌گردی ایفا می‌کنند. من باور دارم که خانم ها در مقایسه با آقایان در این حیطه به صورت فعال تری به ایفای نقش می‌پردازند، چرا که پختن و آماده کردن غذاهای متنوع و محلی و همچنین اشتغال به صنایع دستی توسط آن ها صورت می‌گیرد.

زارعی افزود: در کنار همه این موارد باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که بانوان نقش بسیار مؤثری در ترویج آداب و رسوم منطقه ایفا می‌کنند. به عبارت دیگر فعالیت زنان و حضور آنان در فضاهای ایجاد شده و اقامت‌گاه‌ها سبب می‌شود که این مجموعه‌های گردشگری و فرهنگی بیشتر در معرض آشنایی و معرفی قرار گیرند.

وی در ادامه گفت: این موضوع که بانوان تا چه اندازه با میهمانان اقامت‌گاه‌ها ارتباط دارند در مناطق مختلف متفاوت است. در بعضی از مناطق زنان با اعتماد به نفس بسیار و به صورت فعال به ایفای نقش می‌پردازند و در ارتباط مستقیم با میهمانان چگونگی پخت غذاهای محلی و متنوع منطقه و تولید صنایع‌ دستی را برای آنان توضیح می‌دهند.

مدیر این اقامت‌گاه بوم‌گردی خاطر نشان کرد: لازم است که اهمیت حضور بانوان و ارتباط مستقیم آنان با مهمان ها و ترویج این فرهنگ تدریجا وبه مرور زمان به وجود آید. به همین منظور لازم است مسئولین محترم نمایشگاه‌های بیشتری را با موضوع بانوان روستایی کارآفرین و توانمند برگزار کنند و همچنین تولیدات صنایع دستی آن ها به صورت مناسبی عرضه شود. چنین اقداماتی می‌تواند زمینه معرفی و آشنایی توریست ها با نقش بانوان در توسعه گردشگری و اقامت‌گاه‌های بوم‌گردی را فراهم آورد و اهمیت بانوان نمود بیشتری پیدا می‌کند.

زارعی اظهار کرد: موضوع آموزش فعالیت‌ها و بخش‌های مختلف مرتبط با مدیریت یک مجموعه بوم‌گردی بسیار حائز اهمیت است، چرا که در کنار آموزش علمی صنایع دستی و آموزش روابط اجتماعی ممکن است در بخش تولید صنایع‌ دستی سبب افزایش، تسهیل و تسریع تولید این محصولات شود. فعالی های آموزشی که در زمینه گردشگری انجام می‌شود، سبب خواهد شد که تولیدات بانوان در زمینه صنایع دستی در مجموعه‌های بومگردی به شکل بهتری به مسافران عرضه شود. علاوه بر این ترکیب غذاهای مدرن و سنتی موجب جذب افراد از گروه های سنی مختلف خواهد شد.

وی تاکید کرد: باید گفت که لازم است موضوع معرفی نقش بانوان در توسعه صنعت گردشگری و گردشگری روستایی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در صورت توجه بیشتر، ارزش و نقش بانوان در بخش‌های مختلف به خصوص گردشگری مشاهده می‌شود و بانوان مورد حمایت قرار می‌گیرند تا در مسیر کسب توانمندی های بیشتر فعالیت کنند و امکان پیشرفت در عرصه های فرهنگی و اجتماعی برای آنان فراهم شود.

مدیر این اقامت‌گاه بوم‌گردی در ارتباط با چگونگی مصرف درآمد بانوانی که در اقامت‌گاه‌های بوم‌گردی مشغول به فعالیت هستند، تشریح کرد: بیشتر بانوان شاغل در اقامت‌گاه‌های بومگردی درآمد خود را در راستای مصارف خانواده‌ هزینه می‌کنند و تعداد بسیار کمی از این بانوان درآمد خود را برای امور شخصی مورد استفاده قرار می‌دهند.

منبع: ایسنا