حضور زنان افغانستان در نشست سازمان ملل

مسئول بخش زنان دیده‌بان حقوق‌ بشر خواست تا زنان افغانستان در نشست‌ آینده سازمان ملل حضور پیدا کنند.

هدر بار، همزمان با روز جهانی آموزش به نقل از سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، وضعیت زنان افغانستان را از زبان گوترش، در پی محدودیت های اخیر طالبان، وحشتناک خواند و گفت: بهتر است گوترش از زنان افغان به‌عنوان شرکت‌کنندگان کامل به نشست نمایندگانی که در مورد افغانستان برنامه‌ریزی کرده است، دعوت کند.

به گفته او، احتمالا دومین نشست درباره افغانستان توسط سازمان ملل متحد در ماه فوریه برگزار شود.

خبرنگاران جوان