پاسخ صحیح سوالات با توضیحات تکمیلی به همراه نام نفرات برگزیده در پانزدهم هر ماه و در پایگاه خبری منتشر خواهد شد.

آثار برگزیده به همراه نام فرستنده در سایت و صفحات جهان بانو منتشر خواهند شد.

برو بالا