نابرابری جنسیتی در ثبت نمرات توسط معلمان بریتانیا

بر اساس مطالعه ای که در مجله جامعه شناسی آموزشی بریتانیا منتشر شد، معلمان به دختران نمرات بالاتری نسبت به پسران با توانایی علمی یکسان می دهند.

این سو گیری جنسیتی در بسیاری از مدارس مشهود است و نشان می دهد که معلمان تلاش می کنند به دختران نمره بالاتری بدهند. محققان می گویند که این تبعیض در نمره دادن می تواند پیامد های جبران ناپذیری هم بر روند پذیرش در دانشگاه و هم چشم انداز شغلی داشته باشد.

شکاف جنسیتی در سیستم های آموزشی در سراسر جهان وجود دارد. به طور استاندارد، دختران در علوم انسانی، زبان و مهارت های خواندن از پسران بهتر عمل می کنند، اما در این پژوهش بر اساس نمره معلمان، دختران در تمامی دروس از پسران سبقت می گیرند.

به گفته محققان، یافته ها نشان می دهد که سوگیری جنسیتی نسبت به دختران در کل سیستم آموزشی رخنه کرده است و محدود به چند مدرسه و معلم نیست. به عنوان مثال معلمان به طور ناخودآگاه به رفتارهایی که به اصطلاح مختص زنان است مانند آراستگی و ساکت نشستن پاداش می دهند و یا عمدا نمرات ریاضی دانش آموزان دختر را به عنوان راهی برای تشویق آنها در درسی که اغلب ضعیف تر هستند افزایش می دهند.

ایلاریا لیوور، پژوهشگر دانشگاه ترنتو ایتالیا می گوید: بین نمرات بالا و نتایج تحصیلی مطلوب مانند پذیرفته شدن در کالج ممتاز و ترک تحصیل ارتباط قوی وجود دارد و همچنین نمرات بالاتر می تواند تاثیری عمیق تر نیز داشته باشد مانند: درآمد بالاتر، شغل بهتر و حتی رضایت بیشتر از زندگی. در نتیجه این سوگیری جنسیتی که ریشه در تعصبات فمنیستی دارد می تواند سرنوشت تحصیلی و شغلی دانش آموزان را تغییر دهد.

فوربس