مهدی چمران: اجبار به استعفای مدیران و بانوان در شهرداری صحت ندارد

 مهدی چمران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه گفته می‌شود طی روزهای اخیر به برخی بانوان و مدیران میانی شهرداری اعلام کرده‌اند باید استعفا دهند، نظر شما در این زمینه چیست، گفت: «چنین چیزی صحت ندارد. البته شاید استثنائاتی بوده، ولی قانونی در این زمینه وجود نداشته و لذا این قضیه کذب است.»رئیس شورای […]

مهدی چمران: اجبار به استعفای مدیران و بانوان در شهرداری صحت ندارد

 مهدی چمران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه گفته می‌شود طی روزهای اخیر به برخی بانوان و مدیران میانی شهرداری اعلام کرده‌اند باید استعفا دهند، نظر شما در این زمینه چیست، گفت: «چنین چیزی صحت ندارد. البته شاید استثنائاتی بوده، ولی قانونی در این زمینه وجود نداشته و لذا این قضیه کذب است.»رئیس شورای شهر تهران گفت: «اخیرا برخی در مورد فعالیت‌های مدیریت شهری اظهار نگرانی کردند و ای کاش این نگرانی‌هایشان را چهار سال پیش مطرح می‌کردند. خوشبختانه ما جزو افرادی نیستیم که سعی کنیم مشکلات‌مان را گردن گذشتگان بیندازیم و سعی می‌کنیم برنامه‌هایمان را پیش ببریم. متأسفانه برخی مسئولان و مدیران در شهرداری به دلیل اینکه نمی‌دانند در دوره جدید فعالیت آنها ادامه خواهد داشت یا نه، از برخی مسئولیت‌ها سر باز زده‌اند، در حالی که هر فردی تا آخرین لحظه حضورش باید مسئولیت‌ها را عرفی، شرعی و اداری انجام دهد.»

روزنامه شهروند