معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور: مستمری یک خانواده زن‌سرپرست پنج نفره به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید/ فوت همسر شایع‌ترین دلایل تحت حمایت قرار گرفتن زنان در بهزیستی است

حبیب‌الله مسعودی فرید گفت: امسال مستمری زنان سرپرست خانوار افزایش پیدا کرده است به‌گونه‌ای که مستمری یک خانواده زن‌سرپرست پنج نفره به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در ماه، رسید. حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در گفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به برنامه‌های حمایتی بهزیستی از خانواده‌های زن‌سرپرست گفت: فوت […]

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور: مستمری یک خانواده زن‌سرپرست پنج نفره به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید/ فوت همسر شایع‌ترین دلایل تحت حمایت قرار گرفتن زنان در بهزیستی است

حبیب‌الله مسعودی فرید گفت: امسال مستمری زنان سرپرست خانوار افزایش پیدا کرده است به‌گونه‌ای که مستمری یک خانواده زن‌سرپرست پنج نفره به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در ماه، رسید.

حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در گفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به برنامه‌های حمایتی بهزیستی از خانواده‌های زن‌سرپرست گفت: فوت شوهر، تصادفات، از کارافتادگی، طلاق، معلولیت و زندانی شدن مردان و… از جمله دلایلی‌ست که باعث می‌شود یک زن سرپرست خانوار شود و با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم کند. اگر شوهر زن شغلی داشته باشد که خانواده حقوق مستمری او را می‌گیرد اما اگر بیکار بوده یا درآمد پایینی داشته، خانواده او به عنوان خانواده ‌نیازمند شناسایی می‌شود و بهزیستی و کمیته‌امداد آنها را تحت پوشش خود قرار می‌دهند.

او افزود: بخشی از این زنان، زنانی هستند که معلوم نیست شوهر آنها کجاست درواقع این مردان خانواده خود را رها کردند که این علت در بین دلایل تحت حمایت قرار گرفتن زنان در بهزیستی، درصد کمتری را به خود اختصاص می‌دهد اما علت بیشتر سرپرست شدن زنان، مربوط به فوت همسر است.
مسعودی فرید با اشاره به میزان افزایش مستمری زنان سرپرست خانوار بیان کرد: امسال مستمری زنان سرپرست خانوار افزایش پیدا کرده است به‌گونه‌ای که مستمری یک خانواده زن‌سرپرست تک‌نفره به ۳۵۰ هزار تومان و مستمری یک خانواده زن‌سرپرست پنج نفره به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در ماه، رسید اما همچنان نیاز داریم که مستمری خانواده‌های زن‌سرپرست همچنان افزایش پیدا کند چرا که این مبلغ کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره برنامه‌های حمایتی بهزیستی از خانواده‌های زن‌سرپرست گفت: روش‌های توانمندسازی خانواده و کمک به اشتغال پایدار از جمله سیاست‌های بهزیستی برای این خانواده‌ها به‌شمار می‌رود.