مشاوره خانواده برای زوجین دهک‌های پایین تا چهار سال رایگان می‌شود

به گزارش جهان بانو، انسیه خزعلی در ارتباط با خدمات مشاوره ای پس از ازدواج اظهار کرد: معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری با ارائه طرحی تصمیم دارد تا «مشاوره رایگان خانواده» از هنگام آغاز زندگی مشترک زوجین تا چهار سال پس از آن در اختیار دهک‌های پایین قرار گیرد. بر اساس آمارها، اکثر طلاقها […]

مشاوره خانواده برای زوجین دهک‌های پایین تا چهار سال رایگان می‌شود

به گزارش جهان بانو، انسیه خزعلی در ارتباط با خدمات مشاوره ای پس از ازدواج اظهار کرد: معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری با ارائه طرحی تصمیم دارد تا «مشاوره رایگان خانواده» از هنگام آغاز زندگی مشترک زوجین تا چهار سال پس از آن در اختیار دهک‌های پایین قرار گیرد. بر اساس آمارها، اکثر طلاقها در چهار سال اول زندگی مشترک اتفاق می‌افتد و به همین دلیل در صدد هستیم تا مشاوره رایگان خانواده در اختیار دهک‌های پایین تا دهک پنجم قرار داده شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: این طرح هنوز به مرحله تصویب نرسیده است و در آینده ای نزدیک از آن رونمایی خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که بر اساس آمارهای رسمی، طلاق در همسرانی که ۱۰ تا ۲۹ سال با یکدیگر زندگی مشترک داشته‌اند نیز در حال افزایش است و به نظر می‌رسد ارائه خدمات مشاوره‌ای به این گروه از زوجین نیز امری ضروری است، گفت: با توجه به اینکه طلاق‌ها غالبا در چهار سال اول زندگی مشترک رخ می‌دهد، ابتدا در صدد هستیم خدمات مشاوره‌ای را در دسترس دهک‌های پایین قرار دهیم. پس از اینکه چنین مشاوره‌هایی گسترش پیدا کرد و مشاوران دوره‌های مورد نیاز را سپری کردند، قادر خواهیم بود تا در راستای کمک به صیانت از نهاد خانواده برنامه‌های بیشتری را برای اجرا در نظر داشته باشیم.

خزعلی خاطر نشان کرد: در واقع تصمیم داریم تا خدمات مشاوره ای خانواده به صورت رایگان در اختیار زوجین دهک‌های پایین قرار گیرد و این طرح همچون طرح پزشک خانواده است.

منبع: ایسنا