مستمری زنان پس از فوت همسر در صورت ازدواج مجدد قطع می‌شود؟

یکی از سئوالات پر تکرار مستمری بگیران تامین اجتماعی این است که آیا بعد از فوت همسر در صورت ازدواج مجدد زن، مستمری او قطع می شود؟ به گزارش برنا؛ همسر دائم بیمه شده متوفی، از حقوق یا مستمری وی برخوردار می‌شود و ازدواج مجدد مانع دریافت این مستمری نیست. در صورت فوت احتمالی شوهر […]

مستمری زنان پس از فوت همسر در صورت ازدواج مجدد قطع می‌شود؟

یکی از سئوالات پر تکرار مستمری بگیران تامین اجتماعی این است که آیا بعد از فوت همسر در صورت ازدواج مجدد زن، مستمری او قطع می شود؟

به گزارش برنا؛ همسر دائم بیمه شده متوفی، از حقوق یا مستمری وی برخوردار می‌شود و ازدواج مجدد مانع دریافت این مستمری نیست. در صورت فوت احتمالی شوهر دوم و تعلق حقوق یا مستمری از این بابت، زوجه می‌تواند تنها یکی از دو مستمری ( هر کدام که بیشتر باشد) را دریافت کند.