مریم کاظمی‌پور: کار فرهنگی در بخش ورزش زنان و ورزش همگانی اولویت نخست بانوان کشور

به گزارش جهان بانو، مریم کاظمی‌پور، سرپرست معاونت توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان در حاشیه مراسم مجمع عمومی کمیته ملی پارالمپیک بیان کرد: تلاش شده است که برنامه‌های وزارت ورزش برای توسعه ورزش زنان در ۸ محور اساسی که در بیانیه گام دوم رهبر انقلاب نیز بیان شده است قرار گیرد. وی افزود: […]

معاون توسعه ورزش زنان وزارت ورزش و جوانان ورزش همگانی و کار فرهنگی در حوزه ورزش را اواویت های نخست زنان کشور دانست

به گزارش جهان بانو، مریم کاظمی‌پور، سرپرست معاونت توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان در حاشیه مراسم مجمع عمومی کمیته ملی پارالمپیک بیان کرد: تلاش شده است که برنامه‌های وزارت ورزش برای توسعه ورزش زنان در ۸ محور اساسی که در بیانیه گام دوم رهبر انقلاب نیز بیان شده است قرار گیرد.

وی افزود: همچنین سعی ما بر این بوده است که در رابطه با محورهای حضور جوانان جهادگر و انقلابی، عدالت محوری و حضور عزت‌مند بانوان قهرمان در مسندهای ورزشی از مربی، داور و ورزشکار تا حضور در کرسی‌های بین‌المللی برنامه ای جامع را تدارک ببینیم. اگر خدا بخواهد امیدواریم در سال ۱۴۰۱ برنامه‌های ما مورد اجرا قرار بگیرد.

کاظمی‌پور با بیان اولویت های این معاونت تشریح کرد: ما اولویت نخست بانوان کل کشور را فعالیت فرهنگی در حوزه ورزش بانوان و ورزش همگانی می‌دانیم و معتقدیم که این موضوعات زمینه مناسبی برای رشد و پیشرفت سطح قهرمانی و استعدادیابی در ورزش زنان است. همچنین تصمیم داریم که اولویت های یادشده را با پشتیبانی فدراسیون‌های ورزشی در رشته‌های تخصصی استان‌های کشورمان اجرا کنیم.

سرپرست معاونت توسعه ورزش زنان در ارتباط با فعالیت های وزارت ورزش و جوانان برای پشتیبانی و حمایت از زهرا نعمتی به منظور ریاست کمیسیون ورزشکاران کمیته بین‌المللی پارالمپیک اظهار کرد: بنده در جریان نیستم و اجازه بدهید جلوتر برویم. یک، دو درخواست شخصی داشتند که در دستور کار گذاشتیم و در حال بررسی هستیم. ثبت‌نام کمیسیون به تازگی آغاز شده است.

منبع: تسنیم