مریم اردبیلی: مراکز کارآفرینی کوثر تا سال آینده دو برابر خواهد شد

مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران گفت: در رابطه با کسب و کارهای خرد خانگی باید گفت که در حال حاضر ۶۴ زیر ساخت کوثر در شهرداری تهران وجود دارد و امیدوار هستیم که تا سال آینده این ظرفیت را بیش از دو برابر کنیم.

مریم اردبیلی: مراکز کارآفرینی کوثر تا سال آینده دو برابر خواهد شد

به گزارش جهان بانو، مریم اردبیلی مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ در شانزدهمین رویداد زنان، کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی؛ پیشران اقتصاد، اظهار کرد: این نمایشگاه بازنمایی حاصل تلاش ۳ هزار و ۵۰۰ زن سرپرست خانوار تهرانی است. شایان ذکر است که ۵ هزار نفر دیگر نیز به صورت غیر مستقیم از آن بهره می‌برند. 

وی اضافه کرد: در رابطه با کسب و کارهای خرد خانگی باید گفت که در حال حاضر ۶۴ زیر ساخت کوثر در شهرداری تهران داریم و امیدوار هستیم که تا سال آینده این ظرفیت را بیش از دو برابر کنیم. پیش از این در مقطعی به کسب و کارهای خانگی و مشاغل خرد به عنوان گوشه‌ای از فعالیت اقتصادی نگاه می‌شد. با این وجود باید گفت که متاسفانه ما از مدل اصلی تاریخی خودمان که اهمیت فراوانی برای این نوع از کسب و کار قائل بود فاصله گرفته ایم. 

اردبیلی تشریح کرد: در مقطعی نقش مدرنیته و کارخانه‌های بزرگ در اقتصاد جهان و از جمله در کشور ما بسیار اهمیت پیدا کرد. با این وجود با گذشت زمان کسب و کارهای خرد رنگ و بوی بیشتری به فضای اقتصادی ما داد. شکل امسال این نمایشگاه و رویداد این است که کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی در قرن پانزدهم و گام دوم انقلاب پیشران اقتصاد ما باشد. 

گفتنی است که مراکز کارآفرینی کوثر نهاد توانمندسازی بانوان فعال در ایران است که زیر نظر شهرداری فعالیت می‌کند. مأموریت اصلی این نهاد آموزش مهارت‌های کاربردی برای کارآفرینی و اشتغال بانوان است. این مراکز در تهران و دیگر کلان‌شهرهای کشورمان در زمینه کارآفرینی زنان مشغول به فعالیت هستند. این نهاد در تهران وابسته به معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران است و توسط ستاد توانمندسازی بانوان برای زنان سرپرست خانوار ایجاد شده ‌است.