رفتار ظالمانه با مدیران زن در جلسات گزارش عایدی آمریکا

زیر ذره‌‌‌بین قرار دادن زنانی که در راس شرکت‌ها فعالیت می‌کنند، می‌تواند غیر منصفانه و بیرحمانه باشد. این اتفاق در مراسم فراخوان گزارش عایدی سالانه وال‌استریت رخ می‌دهد و سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مالی در آن مدیران زن را با پرسیدن سوالات دشوار به چالش می‌کشند.

در این جلسات تنها اعداد و ارقام و عملکرد شرکت مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، بلکه نحوه ارائه مدیران نیز مورد قضاوت قرار می‌‌‌گیرد. البته که رفتار مدیران مرد هم مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد، با این وجود یک مطالعه جدید نشان می‌دهد زنانی که روی این صندلی داغ می‌‌‌نشینند، با سوالات ناراحت‌‌‌کننده‌‌‌تری مواجه می‌‌‌شوند.

این مطالعه به این نتیجه رسیده که نحوه صحبت کردن افراد در این جلسات می‌تواند باعث شود تا تحلیلگران مالی عملکرد شرکت را ضعیف ارزیابی کنند.

کارشناسانی از مدرسه کسب و کار Said و دانشگاه برگن بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ صداهای ضبط شده در جلسات فراخوان گزارش عایدی را برای ۲۹۹۳ شرکت آمریکایی مورد بررسی قرار دادند. هدف آن‌ها این بود که «آپ‌‌‌تاک» ارائه دهندگان را در طول جلسات پرسش و پاسخ بررسی کنند. آپ‌‌‌تاک یعنی بالا رفتن تن صدای افراد در پایان هر جمله، به صورتی که جملات او سوالی به نظر برسد و این باعث می‌شود تا حس عدم‌اطمینان در صحبت‌‌‌های فرد ایجاد شود.

در کشورهای انگلیسی‌زبان، آپ‌‌‌تاک معمولا در صحبت‌‌‌های زنان مشاهده می‌شود. با اینکه ممکن است لحن فرد صمیمانه به نظر برسد، اما می‌تواند سیگنالی باشد که عدم‌قطعیت فرد را نشان دهد و به طور در این جلسات، گزارش عایدی بدتر از حد انتظار شرکت باشد.

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد تحلیلگران – که آن‌ها هم مانند اکثر مدیران عامل مرد بودند – در واکنش به آپ‌‌‌تاک مدیران زن، شرکت‌ها را کمتر به سرمایه‌گذاران توصیه می‌کنند.

اما صرف‌نظر از این احتمال که این واکنش می‌تواند ناشی از سوگیری تحلیلگران مرد باشد، بین آپ‌‌‌تاک زنان و عملکرد ضعیف شرکت در فصل مورد نظر، رابطه معناداری وجود دارد. آپ‌‌‌تاک مردان چنین ارتباطی را نشان نمی‌‌‌دهد. بسیاری از زنان فشارهای روانی غیرعادی هنگام ارائه کردن را احساس می‌کنند؛ اینکه باید نطق خوبی داشته باشند، اما پرحرف به نظر نرسند؛ اینکه باید اعتماد به نفس داشته باشند، اما مغرور به نظر نرسند؛ و اینکه ارائه آن‌ها باید صمیمانه باشد، اما ضعیف به نظر نرسد.

براساس نتایج یک مطالعه دیگر تحلیلگران سهام، وقتی می‌‌‌بینند شرکت‌ها مدیران زن استخدام کرده‌‌‌اند، علی رغم ناتوانی در پیدا کردن شواهد کافی برای اثبات عملکرد ضعیف مدیران، این شرکت‌ها را کمتر به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌کنند. امکان قطع کردن صحبت‌‌‌های مدیران زن در جلسات و پرسیدن سوالات مختلف هم بیشتر است.

مدیران عامل زن می‌‌‌گویند نگاهی که به آن‌ها وجود دارد تردیدآمیز است و آن‌ها به خاطر اشتباه‌‌‌هایشان خیلی سریع‌‌‌تر از مردان مورد بازخواست قرار می‌گیرند.

دنیای اقتصاد