مجلس برای مهریه سقف تعیین خواهد کرد؟

به گزارش جهان بانو، الهام آزاد، رئیس فراکسیون حقوقی و پیشبرد قوانین مجلس اظهار کرد: هم اکنون در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی موضوع اجرای احکام مهریه در دست بررسی است و سپس به موضوعیت مهریه پرداخته خواهد شد. آزاد اضافه کرد: موضوع تعیین سقف برای مهریه به تعداد ۱۴ سکه همچنان به […]

تعیین سقف برای مهریه توسط مجلس شورای اسلامی

به گزارش جهان بانو، الهام آزاد، رئیس فراکسیون حقوقی و پیشبرد قوانین مجلس اظهار کرد: هم اکنون در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی موضوع اجرای احکام مهریه در دست بررسی است و سپس به موضوعیت مهریه پرداخته خواهد شد.

آزاد اضافه کرد: موضوع تعیین سقف برای مهریه به تعداد ۱۴ سکه همچنان به تصویب نرسیده و در حقیقت به جمع‌بندی لازم نرسیده است.

وی تصریح کرد: لازم است که بحث مهریه از موضوع پشتوانه بانوان تفکیک شود چرا که مهریه به عنوان تملیک و هدیه ای تلقی می‌شود که مرد توان پرداخت آن را داشته باشد و البته وجود پشتوانه برای بانوان نیز در مقوله دیگری بررسی می شود.

منبع: مهر