ماموگرافی می تواند خطرات قلبی را هم در زنان نشان دهد.

محققان میگویند مامو گرافی سالانه ممکن است، علاوه برتشخیص زود هنگام سرطان سینه، احتمال خطر بیماری قلبی را نیز تشخیص دهد. به گزارش جهان بانو، اشعه ایکس دیجیتال از سینه میتواند تجمع کلسیم در شریان های سینه را که نشانه اولیه بیماری قلبی است تشخیص دهد. این نواحی سفید معروف به کلسیفیکاسیون است و با […]

محققان میگویند مامو گرافی سالانه ممکن است، علاوه برتشخیص زود هنگام سرطان سینه، احتمال خطر بیماری قلبی را نیز تشخیص دهد.

به گزارش جهان بانو، اشعه ایکس دیجیتال از سینه میتواند تجمع کلسیم در شریان های سینه را که نشانه اولیه بیماری قلبی است تشخیص دهد. این نواحی سفید معروف به کلسیفیکاسیون است و با افزایش سن، فشار خون بالا، دیابت نوع ۲ و التهاب همراه است. این کلسیفیکاسیون با نمونه ایی که در لایه اصلی شریان های افراد سیگاری یا دارای کلسترول بالا میباشد فرق دارد.

دکتر کارلوس ایریبان نویسنده این مطالعه گفت:《این آزمایش به تنهایی میتواند دو علت اصلی مرگ در زنان را پیگیری کند》

برای این مطالعه تیم تحقیق سوابق سلامت ۵ هزار زن ۶۰ تا ۷۹ ساله را که تحت یک یا چند مامو گرافی غربالگری قرار گرفتند بررسی کردند. هیچ یک از زنان در زمان شروع مطالعه سابقه بیماری قلبی یا سرطان سینه نداشتند و حدود ۵، ۶ سال تحت نظر قرار گرفتند.

این مطالعه نشان داد افرادی که در مامو گرافی شان، کلسیفیکاسیون شریان سینه نشان داده شده در مقایسه با دیگر زنانی که تجمع کلسیم در شریان های سینه خود را ندارند بیشتر در معرض ابتلا به بیماری قلبی یا سکته هستند.

و زنان دارای کلسیم تجمیعی ۲۳ بیشتر در معرض هر گونه اختلال قلبی یا عروقی از جمله بیماری های قلبی و سکته و نارسایی قلبی و بیماری های مرتبط هستند که با تشخیص به موقع از طریق مامو گرافی این احتمالات کمتر خواهد شد.

با این حال زنانی که بدون کلسیم تجمیعی هستند هم به دلایل مختلف احتمال به ابتلا به بیماری های قلبی عروقی رادارند.