مادران دارای سه فرزند بیمه خواهند شد

به گزارش جهان بانو زهرا یقطین، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری فارس در جلسه ای که با حضور با رئیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان فارس تشکیل شده بود، بیان کرد: امر شناسایی بانوان و خانوارهای واجد شرایط در نقاط مختلف استان فارس با هدف پوشش بیمه‌ای صندوق عشایری و روستایی بسیار حائز […]

مادران دارای سه فرزند بیمه خواهند شد

به گزارش جهان بانو زهرا یقطین، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری فارس در جلسه ای که با حضور با رئیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان فارس تشکیل شده بود، بیان کرد: امر شناسایی بانوان و خانوارهای واجد شرایط در نقاط مختلف استان فارس با هدف پوشش بیمه‌ای صندوق عشایری و روستایی بسیار حائز اهمیت است. همه افراد جامعه به ویژه بانوانی که تاکنون تحت پوشش هیچ بیمه و هیچ نهاد حمایتی قرار نگرفته اند، به طور قطع در اولویت پوشش بیمه صندوق بیمه اجتماعی روستایی و عشایری قرار می‌گیرند.

یقطین به انتقاد و گلایه های متقاضیان از عدم پوشش درمانی این صندوق اشاره کرد و افزود: دولت در ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به انجام اقداماتی در ارتباط با بیمه مادران خانه دار دارای سه فرزند ملزم شده است. لازم به ذکر است که این اقداات در راستای بند (ب) ماده (۱۰۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با تاکید بر تقویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر است.

وی تصریح کرد: طبق این قانون، بانوان غیر شاغل دارای سه فرزند و بیشتر که در مناطق روستایی و عشایری سکونت دارند، ۱۰۰ درصد از حق بیمه آن ها به وسیله دولت پرداخت می‌شود. لازم به ذکر است که با تولد فرزند چهارم و پنجم به ازای هر فرزند دوسال به سوابق بیمه‌ای دریافت کننده بیمه اضافه خواهد شد.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری فارس خاطر نشان کرد: مشاوران امور زنان و خانواده فرمانداری‌ها، شوراهای اسلامی شهر و روستا و دهیاران افراد بسیار مناسبی برای اطلاع رسانی و معرفی این صندوق ها هستند. در جلسه‌ای که ما با مشاوران امور زنان و خانواده فرمانداری‌ها برگزار خواهیم کرد، از مدیر محترم صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هم دعوت به عمل خواهد آمد تا گزارشات و توضیحات لازم را به منظور معرفی این صندوق ارائه دهند.

منبع: ایسنا