قیمت سرسام آور حجاب برتر/مسئولین رسیدگی کنند

قیمت سرسام آور چادرهای مشکی، چالشی است که این روزها خانم های چادری با آن دست به گریبان هستند و برای آنکه بتوانند به اعتقادات خود پایبند باشند، هزینه بسیاری متحمل می شوند. با این وجود جا دارد در جامعه ای اسلامی که در آن چادر یک نماد فرهنگی محسوب می شود، چاره ای برای […]

قیمت سرسام آور چادرهای مشکی، چالشی است که این روزها خانم های چادری با آن دست به گریبان هستند و برای آنکه بتوانند به اعتقادات خود پایبند باشند، هزینه بسیاری متحمل می شوند. با این وجود جا دارد در جامعه ای اسلامی که در آن چادر یک نماد فرهنگی محسوب می شود، چاره ای برای کاهش قیمت چادر و تکریم بانوان چادری اندیشیده شود.

به گزارش جهان بانو، با وجود تعداد زیاد افراد حاضر در اتوبوس می‌دانستم برای پیاده شدن باید کمی زودتر جا به جا شوم. از یک ایستگاه قبل تر نزدیک درب اتوبوس ایستاده بودم با این وجود وقتی اتوبوس در ایستگاه توقف کرد، دوباره داستان همیشگی پیاده شدن از اتوبوس تکرار شد. خودم جلوی درب اتوبوس قرار داشتم و کیفم کمی عقب تر در بین جمعیت گیر کرده بود. داشتم کیفم را جا به جا می کردم که ناگهان بازویم تیر کشید. پیچ بیرون زده از میله اتوبوس کار دستم داده بود. همین که چادرم را دیدم، از شدت عصبانیت و ناراحتی دردم را فراموش کردم. تازه ۳، ۴ ماه پیش با یک میلیون تومان عیدی که صاحب کارم با هزار منت داده بود، چادرم را خریده بودم اما حالا باید این چادر را فراموش می کردم.

تا وقتی به خانه برسم مدام خودم را سرزنش کردم. شاید اگر بیشتر مراقب می بودم، الان چادرم سالم بود. شاید هم اگر اتوبوس آن همه مسافر سوار نکرده بود و آن پیچ بیرون زده سر راهم قرار نمی‌گرفت، حالا با چادری که به اندازه یک کف دست پاره شده بود به خانه برنمی‌گشتم. در هر صورت کار از کار گذشته بود. می‌دانستم چاره ای ندارم جز اینکه تا کنار گذاشتن پول یک چادر دیگر با همین چادر یا با آن یکی چادری که چندماه قبل به خاطر کهنه بودن در بقچه لباس ها قرار داده بودم، کنار بیایم. البته یک راه حل دیگر هم وجود داشت. چندوقت پیش دخترعمه ام قصد داشت چادر قدیمی اش را که هنوز نو بود به یکی از دخترهای چادری فامیل قرض بدهد. شاید هم سراغ او بروم و چادرش را برای مدتی قرض بگیرم…

به خانه که رسیدم، مادرم با دیدن جای پارگی روی چادر متوجه ماجرا شد. مادر است دیگر؛ دلش می سوزد. آخر شب از کیف پس اندازش که می‌دانم با کلی صرفه جویی جمع کرده بود، چند تراول ۵۰ هزارتومانی برداشت و لای کتابم گذاشت تا یک چادر نو بخرم. با وجود اینکه می‌دانم با این مبلغ چاره ای جز خرید چادری ارزان قیمت ندارم و مجبورم کیفیت نامرغوب آن را تحمل کنم با این حال این بهترین راه حلی است که در حال حاضر پیش پایم قرار دارد!

 کاهش قیمت چادرمشکی در گرو یک تصمیم

این روزها قیمت های سرسام آور چادرمشکی شرایط را برای آن دسته از بانوان چادری جامعه که جزو قشر ضعیف یا حتی متوسط محسوب می شوند، بسیار سخت کرده و آن ها برای پایبند بودن به اعتقادات خود مجبورند با این موضوع کنار بیایند. البته در این میان بعضی از افراد نیز از سر ناچاری چادر را برای همیشه کنار می گذارند. امید است که بر اساس اعلام نظر کارشناسان حوزه حجاب، درصورت تخصیص یارانه به چادرمشکی و قرار گرفتن این کالا در لیست کالاهای فرهنگی قیمت چادرمشکی تا حد قابل قبولی کاهش پیدا کند و دیگر خبری از قیمت های میلیونی چادرمشکی نباشد.

فارس