قضاوت داوران بانوی ایرانی در مرحله انتخابی جام ملتهای فوتبال بانوان آسیا

کنفدراسیون فوتبال آسیا از داوران ایرانی جهت قضاوت در مسابقات انتخابی جام ملتهای فوتبال بانوان آسیا دعوت کرد. به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، بر اساس نامه ارسالی از سوی AFC سلطنت نوروزی و مهسا قربانی (داوران) و انسیه خباز مافی‌نژاد (کمک داور) جهت قضاوت در مسابقات گروه‌های دوم و سوم مرحله انتخابی جام ملتهای […]

قضاوت داوران بانوی ایرانی در مرحله انتخابی جام ملتهای فوتبال بانوان آسیا
کنفدراسیون فوتبال آسیا از داوران ایرانی جهت قضاوت در مسابقات انتخابی جام ملتهای فوتبال بانوان آسیا دعوت کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، بر اساس نامه ارسالی از سوی AFC سلطنت نوروزی و مهسا قربانی (داوران) و انسیه خباز مافی‌نژاد (کمک داور) جهت قضاوت در مسابقات گروه‌های دوم و سوم مرحله انتخابی جام ملتهای فوتبال بانوان آسیا راهی تاجیکستان خواهند شد.