قانون مهریه از دستور کار مجلس خارج می‌شود/انتظارات عجیب برخی افراد از مجلس شورای اسلامی

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به قانون مهریه اشاره و تاکید کرد: برخی از افراد از قانون مهریه انتظاراتی دارند که انجام آنها غیر ممکن است. به همین دلیل این احتمال وجود دارد که این قانون از دستورکار مجلس خارج شود. به گزارش جهان بانو، موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی […]

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به قانون مهریه اشاره و تاکید کرد: برخی از افراد از قانون مهریه انتظاراتی دارند که انجام آنها غیر ممکن است. به همین دلیل این احتمال وجود دارد که این قانون از دستورکار مجلس خارج شود.

به گزارش جهان بانو، موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با قانون مهریه بیان کرد: در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تغییرات خاصی بر قانون مهریه اعمال شده است. موارد این چنینی به کار کارشناسی شده دقیق نیاز دارد تا حق هیچ یک از طرفین ضایع نشود.

غضنفرآبادی اضافه کرد: در ارتباط با مهریه ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که از نظر قانونی برای مهریه نمی‌توان یک سقف مشخص معین کرد. همچنین بعضی از آقایان یا بانوان از مجلس شورای اسلامی درخواست هایی دارند که از نظر قانونی قبول این درخواست‌ها امکان پذیر نیست.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: به عنوان مثال یک مورد از این درخواست ها این است که زوجی که در سال ۸۰ عقد کرده‌اند و مهریه خانم ۱۴ سکه است و در حال حاضر برای طلاق اقدام کرده اند، اکنون خانم تصمیم دارد تا مهریه خود را در سال ۱۴۰۱ دریافت کند. لازم به ذکر است که در موارد این چنینی می بایست مهریه به قیمت روز پرداخت شود. با این وجود برخی از افراد انتظار دارند که مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب کند مبنی بر اینکه این سکه ها به نرخ همان سال ۸۰ قیمت گذاری شود. چنین مواردی گذشته از اینکه خلاف قانون است، خلاف شرع نیز هست.

وی خاطر نشان کرد: مهریه ای که برای خانم در نظر گرفته شده است، هر چه که بوده می بایست به همان صورت پرداخت شود. به عنوان مثال اگر سکه بوده باید به خانم سکه داده شود و یا مبلغ سکه ها بر اساس قیمت روز محاسبه گردیده و پول آن پرداخت شود. بنابراین مجلس نمی‌تواند قانونی تصویب کند که مهریه به نرخ زمان عقد محاسبه شود.

غضنفرآبادی تاکید کرد: احتمال دارد در صورت ادامه چنین درخواست هایی قانون مهریه از دستور کار مجلس شورای اسلامی  خارج شود. با این وجود اعضای کمیسیون قضایی تلاش می کنند این قانون با یک کار کارشناسی شده دقیق به سرانجام برسد.