فاکتورهای پرخطر پیش بینی کننده حملات قلبی در زنان

یک مطالعه جدید برای اولین بار مشخص کرده است که کدام عوامل خطر برای مردان و زنان ۵۵ سال به پایین، باعث حمله قلبی یا انفارکتوس حاد میوکارد می شوند. به گزارش جهان بانو، محققان تفاوت‌های جنسیتی قابل‌توجهی را در عوامل خطر مرتبط با انفارکتوس حاد میوکارد در میان بزرگسالان جوان کشف کردند که نشان‌دهنده […]

یک مطالعه جدید برای اولین بار مشخص کرده است که کدام عوامل خطر برای مردان و زنان ۵۵ سال به پایین، باعث حمله قلبی یا انفارکتوس حاد میوکارد می شوند.

به گزارش جهان بانو، محققان تفاوت‌های جنسیتی قابل‌توجهی را در عوامل خطر مرتبط با انفارکتوس حاد میوکارد در میان بزرگسالان جوان کشف کردند که نشان‌دهنده نیاز به یک رویکرد پیشگیرانه خاص جنسی است. به عنوان مثال، آنها دریافتند فشار خون، دیابت، افسردگی و فقر در زنان در مقایسه با مردان ارتباط قوی‌تری با انفارکتوس حاد میوکارد دارند.

در حالی که حملات قلبی اغلب با افراد مسن مرتبط است، این مطالعه، رابطه بین طیف وسیعی از عوامل خطر مرتبط با انفارکتوس حاد میوکارد را در میان بزرگسالان جوان مورد بررسی قرار داد.

محققان از داده‌های ۲۲۶۴ بیمار دچار انفارکتوس حاد میوکارد و ۲۲۶۴ گروه کنترل مبتنی بر جمعیت استفاده کردند.

یافته کلیدی این است که مردان و زنان جوان اغلب عوامل خطر متفاوتی دارند. هفت عامل خطر شامل دیابت، افسردگی، فشار خون بالا، سیگار کشیدن، سابقه خانوادگی انفارکتوس حاد میوکارد، درآمد پایین خانواده و کلسترول بالا با خطر بیشتر انفارکتوس حاد میوکارد در زنان مرتبط بودند.

بالاترین ارتباط مربوط به دیابت و به دنبال آن سیگار کشیدن، افسردگی، فشار خون بالا، درآمد کم خانواده و سابقه خانوادگی انفارکتوس حاد میوکارد بود. در بین مردان، سیگار کشیدن و سابقه خانوادگی انفارکتوس حاد میوکارد از عوامل خطر اصلی بودند.

«یوان لو»، نویسنده اصلی این مطالعه از دانشگاه ییل کنتیکت، گفت: «میزان انفارکتوس حاد میوکارد در زنان جوان‌تر در سال‌های اخیر افزایش یافته است.»

او گفت: «در گذشته، ما دریافتیم که زنان جوان، اما نه زنان مسن، دو برابر بیشتر از مردان در سن مشابه در معرض خطر مرگ پس از انفارکتوس حاد میوکارد هستند. در این مطالعه جدید، ما تفاوت‌های قابل توجهی را در عوامل خطر و ارتباط عوامل خطر با انفارکتوس حاد میوکارد براساس جنسیت شناسایی کردیم.»

وی در ادامه می‌افزاید: «برخی از این عوامل از جمله فشار خون، دیابت، افسردگی و فقر تأثیر بیشتری بر زنان جوان نسبت به مردان جوان دارند.»