عدم رضایت شغلی در زنان

علیرغم شکاف فزاینده بین تعداد زنان و مردان که در کالج تحصیل می کنند زنان رضایت شغلی کمتری نسبت به همتایان مرد خود دارند. اما با وجود این دستاوردهای آموزشی ، زنان هنوز در محیط کار با موانعی رو به رو هستند و 37 درصد در نظرسنجی جدید رابرت هف ، نارضایتی شغلی را تجربه کرده اند.

آلی ناتانیل، مالک نیوزویک گفت: متاسفانه محل کار دقیقا با نیازهای زنان طراحی نشده است و در اصل محیطی مردانه است. کارشناسان می گویند که سیستم های کاری امروزی هنوز بر شیوه های قدیمی متکی هستند که این موجب کنار گذاشتن زنان از فرصت های شغلی می شود. زنان همچنان بخش عمده ای از مسئولیت های کارخانگی مانند آشپزی، نظافت و مراقبت از کودکان منجر به فرسودگی شغلی و نا امیدی می شود. این امر به ویژه وقتی اتفاق می افتد که محیط کاری فاقد سیاست های انعطاف پذیر باشد.

همچنین گزینه دورکاری که معمولا برای زنان در نظر گرفته می شود می تواند احساس کم ارزش شمرده شدن و نادیده گرفته شدن برای زنان ایجاد کند.

ناتانائیل گفت: این موضوع یک نارضایتی فردی نیست بلکه نشانه ای از یک رفتار غیرعادلانه سیستماتیک است. شرکت هایی که واقعا به برابری جنسیتی اهمیت می دهند باید به در نظر گرفتن مزایا برای حمایت بهتر از زنان تجدید نظر کنند.

برایان دریسکول، مشاور منابع انسانی به نیوزویک گفت: نارضایتی شغلی در زنان نشان دهنده شکست سیستماتیک در رسیدگی به چالش ها و سوگیری های جنسیتی است که زنان در محیط کاری با آن مواجه هستند.

به اعتقاد دریسکول نرخ بالای نارضایتی شغلی در میان زنان فقط یک مسئله زنانه نیست. این یک موضوع تجاری و به طور گسترده تر، یک مسئله اجتماعی است و با وجود تمام راهبردها و سیاست‌ها، ما هنوز هم تا رسیدن به برابری واقعی در محل کار فاصله زیادی داریم.