عدم حضور بانوان شاغل در انتصابات اخیر شهرداری تهران

به گزارش جهان بانو نرگس معدنی پور، عضو شورای شهر تهران در جلسه بیست و سوم علنی شورای شهر در تذکری در ارتباط با حضور زنان شاغل در شهرداری اظهار کرد: در انتصاباتی که اخیرا در شهرداری اعمال شده است حضور زنان شاغل مشاهده نمی‌شود. این مسئله درحالی اتفاق افتاده است که طبق ماده ۷۴ احکام […]

حضور زنان شاغل در انتصابات شهرداری تهران دیده نمی شود

به گزارش جهان بانو نرگس معدنی پور، عضو شورای شهر تهران در جلسه بیست و سوم علنی شورای شهر در تذکری در ارتباط با حضور زنان شاغل در شهرداری اظهار کرد: در انتصاباتی که اخیرا در شهرداری اعمال شده است حضور زنان شاغل مشاهده نمی‌شود. این مسئله درحالی اتفاق افتاده است که طبق ماده ۷۴ احکام برنامه پنج ساله سوم توسعه شهرداری تهران ذیل فصل سوم، شهرداری مکلف است که ۳۰ درصد از پست‌های مدیریتی را به زنان شاغل در این ارگان اختصاص دهد.

وی در ادامه گفت: هم اکنون از حدود ۶۸۰ پست مدیر انتصابی تنها شاهد حضور ۴۷ مدیر خانم در شهرداری هستیم.

معدنی پور از شهردار تهران تقاضا کرد که در راستای تحقق ماده ۷۴ احکام برنامه پنج ساله سوم به استخدام بانوان شاغل در شهرداری تهران اهتمام شود.

منبع: ایران اکونومیست