طلسم هفتاد ساله ریاست دانشگاه توسط یک زن شکست

«مهتا اسکندرنژاد» با حکم رئیس دانشگاه تبریز به‌ عنوان رییس جدید دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی این دانشگاه و اولین رییس زن دانشکده در طول ۷۰ سال گذشته منصوب شد. به گزارش جهان بانو، در حکم رییس دانشگاه تبریز خطاب به اسکندرنژاد آمده است: نظر به سوابق و تجارب ارزنده جناب عالی و با […]

«مهتا اسکندرنژاد» با حکم رئیس دانشگاه تبریز به‌ عنوان رییس جدید دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی این دانشگاه و اولین رییس زن دانشکده در طول ۷۰ سال گذشته منصوب شد.

به گزارش جهان بانو، در حکم رییس دانشگاه تبریز خطاب به اسکندرنژاد آمده است: نظر به سوابق و تجارب ارزنده جناب عالی و با استناد به مفاد ماده شش آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، به موجب این حکم، با حفظ سمت آموزشی، برای مدت دو سال به عنوان رییس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و جلب مشارکت همکاران و صاحب نظران در حسن انجام این مسئولیت خطیر موفق و موید باشید.

مهتا اسکندرنژاد، عضو هیات علمی گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز است.مدیر گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی، سرپرستی انجمن بدمینتون دانشجویان دختر دانشگاه‌ها و موسسات عالی، عضو کمیته پژوهش و تحقیقات فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی ایران، عضو کمیته آموزش فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی ایران، عضو کمیته استعدادیابی بانوان فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی ایران، عضو هیأت رئیسه هیات بدمینتون استان آذربایجان شرقی، عضو کارگروه تخصصی ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان، عضو کارگروه پژوهشی اداره کل ورزش و جوانان استان، مدرس فدراسیون ورزشهای همگانی، پژوهشگر برتر بانوان دانشگاه تبریز ۱۳۹۵، معلم برتر دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز۱۳۹۶، پژوهشگر برتر دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز در سال ۱۳۹۸، قرار گرفتن در میان ۱۰ پژوهشگر برتر بانوان دانشگاه تبریز ۱۴۰۰ از جمله سوابق اجرایی اسکندرنژاد است.

رئیس دانشگاه تبریز همچنین طی نامه‌ای جداگانه‌ای از خدمات یعقوب بدری آذرین که پیش از این ریاست دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی را بر عهده داشت، قدردانی کرد.