طراحی موتور ویژه بانوان

بر اساس گفته های معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، طرح هایی برای موتورهای ویژه بانوان ارائه شده است به گونه‌ای که حریم و امنیت آنان را حفظ کند.

بعد از اعلام خبر پیگیری گواهینامه موتور برای بانوان توسط انسیه خزعلی، او صدور گواهینامه برای بانوان را مربوط به مجلس خواند تا این قول از مسیر لایحه یا طرح پیگیری شود.

او همچنین درباره بیمه بانوان موتور سوار گفت: مراجعاتی از بانوان موتورسوار یا پیک موتوری داشتیم که با توجه به اینکه از نظر قانونی نیاز به مجوز و گواهینامه دارند، این درخواست‌ها نمی‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

طراحی موتورهای خاص بانوان و امکان قانونی شدن آن یکی از موضوعات عنوان شده معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در این باره بود که بنابر گفته های او، طرح‌هایی برای موتورهای بانوان که طراحی‌های مشابه ماشین است، ارائه شده است و به گونه‌ای است که حریم بانوان را محفوظ می‌دارد و امنیت آنها را تامین می‌کند اما هنوز در این زمینه تصمیمی گرفته نشده است.

ایرنا