شرط واکسیناسیون والدین برای حضور دانش آموز در مدرسه حقیقت دارد؟

ایسنا نوشت: مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش حضور دانش آموزان در مدارس پس از آغاز سال تحصیلی به شرط واکسیناسیون والدین را که از سوی برخی مدیران مدارس به خانواده ها اعلام شده است را مورد تایید ندانست و گفت: در هیچ دستورالعملی چنین شرطی قید نشده است. محمد محسن‌بیگی در پاسخ […]

شرط واکسیناسیون والدین برای حضور دانش آموز در مدرسه حقیقت دارد؟

ایسنا نوشت: مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش حضور دانش آموزان در مدارس پس از آغاز سال تحصیلی به شرط واکسیناسیون والدین را که از سوی برخی مدیران مدارس به خانواده ها اعلام شده است را مورد تایید ندانست و گفت: در هیچ دستورالعملی چنین شرطی قید نشده است.

محمد محسن‌بیگی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «برخی مدارس واکسیناسیون والدین را به عنوان شرط حضور دانش آموزان در مدرسه پس از آغاز سال تحصیلی اعلام کرده اند، آیا حضور مشروط دانش آموزان، الزامی از سوی آموزش و پرورش است؟» اظهار کرد: خیر، واکسن هنوز برای هیچ گروهی  اجباری نشده است؛ همچنین تا کنون جمعیت زیادی تحت پوشش قرار نگرفته‌اند؛ تزریق واکسن فعلاً گروه‌بندی‌شده و توصیه‌ای است.

وی افزود: چنین گزارشاتی از سوی مدارس نداشته‌ایم و در هیچ دستورالعملی هم چنین شرطی قید نشده است.

مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه اگر مدیران برخی مدارس نیز چنین بحثی را مطرح کرده اند حتماً تخلف بوده و در حال حاضر موضوعیت ندارد گفت: ضمن آنکه بازگشایی فیزیکی مدارس مخصوصاً در مهرماه و در شهرها و مراکز استان‌ها مدنظر نیست و آموزش‌ها به‌صورت مجازی شروع می‌شود و توجیهی ندارد که چنین بحثی از سوی مدیران مدارس مطرح شود.