ایجاد شرایط ویژه برای زنان و مادران در محیط کار

انسیه خزعلی در نشست با جمعی از اساتید و دانشجویان زن استان اصفهان به بیان دغدغه‌های دولت در خصوص تسهیل شرایط کاری مادران و زنان پرداخت.

انسیه خزعلی در نشست با جمعی از اساتید و دانشجویان زن استان اصفهان به بیان دغدغه‌های رئیس جمهور در خصوص تسهیل شرایط کاری مادران و زنان پرداخت و گفت: دولت به دنبال توسعه مهد کودک در ادارات و تسهیل فرایند دورکاری زنان برای تحقق سیاست‌های قانون جوانی جمعیت می‌باشد. رئیس جمهور به ایجاد مهد کودک و یا اتاق مادر و کودک در محیط‌های کاری برای اشتغال زنان تاکید دارد.

آلودگی هوا و تعطیلی مدارس، مشکلات مادران شاغل را دوچندان کرده و در این زمینه باید تمهیدات و مساعدت‌های لازم برای دورکاری آن‌ها اندیشیده شود.

همچنین استفاده از شرایط ویژه مرخصی برای زنان شاغل یکی دیگر از موارد مورد توجه است که برای رفع این مشکل بایستی با بکارگیری تعداد بیشتری از خانم‌ها در برخی از رده‌های شغلی، سبب می‌شود تا در مواقع اضطرار با جایگزینی شیفت‌های کاری از وارد شدن تنش به خانواده جلوگیری شود.

یکی از تصمیمات مهم دولت برای کمک به ازدواج، افزایش خوابگاه‌های متاهلی در دانشگاه‌ها است. همچنین ایجاد اشتغال پایدار، توسعه فعالیت‌های مدنی برای زنان و فراهم شدن زمینه ازدواج جوانان روستا به کاهش مهاجرت از روستاها مؤثر است از دیگر اقدامات دولت در این زمینه می باشد.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه توانمندی زنان روستاها نیز از دیگر اولویت‌های دولت است، افزود: با توجه به فزونی آمار تجرد در روستاها دولت تسهیلات کم بهره اشتغال، کالاکارت جهیزیه و بیمه تأمین اجتماعی را نیز در کنار وام ازدواج برای متولدین دهه ۶۰ ساکن روستاها در نظر گرفته است.

افزایش آمار طلاق نسبت به آمار ازدواج در کشور یکی از مسائل مورد توجه دولت می‌باشد که لازم است با مشاوره و آموزش پیشگیری از وقوع طلاق در سال اول زندگی مشترک، برای دوام بنیان خانواده برنامه‌ریزی کرد.

به اعتقاد معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، فضای مجازی مسموم یکی از مهمترین علت‌های آسیب به خانواده‌هاست که باید زنان در این زمینه به عنوان محور خانواده، مدیریت فکری و فرهنگی انجام دهند تا از نفوذ برنامه‌ها و توطئه‌های دشمن در خانواده ایرانی جلوگیری شود.

تبیین تهدیدهای بنیان خانواده با تکیه بر آموزش‌های به روز ضروری است و به همین منظور پیام رسانی و تعلیم خانواده از طریق رویدادهای مختلف از جمله برنامه‌های هنری، تهیه محتوای جذاب مسابقات و کارهای چند رسانه‌ای در قالب کارگروه‌های خانواده و فرهنگ برنامه ریزی شده است.

همشهری