فراهم کردن شرایط منعطف برای مادران شاغل

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت در قانون جوانی جمعیت اهتمام به مادران باید بیشتر شود.

انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در مراسم گرامیداشت مقام مادر گفت: مادران در بحث قانون‌ جمعیت و حمایت از زنان باید به صورت ویژه مورد توجه قرار بگیرند، زیرا آن‌ها مسئولیت خانوادگی و به عنوان یک‌ مسئولیت اجتماعی، پرورش کودکان را برعهده دارند، از وظایف دولت‌مردان این است که شرایط و زمینه‌های پیشرفت را برای مادران فراهم کنند و شرایط منعطف کاری برای مادران شاغل مهیا شود.

همچنین ایجاد فضای مناسب و امکانات شهری برای مادرانی که می‌خواهند با فرزندشان در محیط‌های مختلف رفت‌و‌آمد داشته باشند از جمله وظایف دولت در برابر مادران است.

فارس