سومین نماد حقوق زنان غربزده‌ها کیست؟

به گزارش مشرق، یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: ‏رئیس باند قاچاق دختران ایرانی به ترکیه که بهش میگفتن ‎الکس به اعدام محکوم شد؛ احتمالا بعد از کیوان امام و نجفی این سومین نماد حقوق زنان غربزده‌ها بشه…

سومین نماد حقوق زنان غربزده‌ها کیست؟ به گزارش مشرق، یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: ‏رئیس باند قاچاق دختران ایرانی به ترکیه که بهش میگفتن ‎الکس به اعدام محکوم شد؛ احتمالا بعد از کیوان امام و نجفی این سومین نماد حقوق زنان غربزده‌ها بشه...

به گزارش مشرق، یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: ‏رئیس باند قاچاق دختران ایرانی به ترکیه که بهش میگفتن ‎الکس به اعدام محکوم شد؛

احتمالا بعد از کیوان امام و نجفی این سومین نماد حقوق زنان غربزده‌ها بشه…