سن بازنشستگی برای زنان و مردان چه قدر است؟

سن بازنشستگی در حالت کلی برای مردان ۶۰ سال و برای زنان ۵۵ سال است، اما این شرایط در موارد مختلف می‌تواند تغییر کند. سن بازنشستگی در حالت کلی برای مردان ۶۰ سال و برای زنان ۵۵ سال است که این شرایط در موارد مختلف می‌تواند تغییر کند. برای مردان و زنان شرایط سنی در شرایطی […]

سن بازنشستگی برای زنان و مردان چه قدر است؟

سن بازنشستگی در حالت کلی برای مردان ۶۰ سال و برای زنان ۵۵ سال است، اما این شرایط در موارد مختلف می‌تواند تغییر کند.

سن بازنشستگی در حالت کلی برای مردان ۶۰ سال و برای زنان ۵۵ سال است که این شرایط در موارد مختلف می‌تواند تغییر کند. برای مردان و زنان شرایط سنی در شرایطی که شغل متقاضی جزو مشاغل سخت باشد برداشته می‌شود؛ از طرفی اگر متقاضی جانباز یا آزاده باشد شرایط سنی آسان‌تر می‌شود و با ۱۰ سال کمتر یعنی در سن ۵۰ سالگی و ۴۵ سالگی می‌توانند بازنشسته شوند.

زنان در سن ۴۲ سالگی نیز می‌توانند بازنشسته شوند فقط با این شرط که پرداخت مستمری آن‌ها براساس ۲۰ روز در ماه انجام می‌شود.

شرایط سنی ۶۰ و ۵۵ سال برای مردان و زنان در حالتی که سابقة کاری آن‌ها ۳۰ سال باشد نیز ۱۰ سال کمتر می‌شود و به ۵۰ و ۴۵ سال می‌رسد.

شرایط بازنشستگی تامین اجتماعی برای مردان
مردان برای درخواست بازنشستگی باید به سن ۶۰ سالگی و ۲۰ سال سابقة کاری برسند که در این حالت می‌توانند با توجه به ماده ۱۱۱ قوانین بازنشستگی به راحتی بازنشسته شوند.

مردان نیز مانند زنان در هنگام فعالیت در مشاغل سخت می‌توانند با ۲۰ سال سابقه بدون شرایط سنی بازنشسته شوند و اگر آسیبی دیده باشند می‌توانند زودتر نیز بازنشسته شوند.

اگر مردان به حالت طبیعی معلول باشند پس از ۲۰ سال سابقه کار می‌توانند در سن ۵۰ سالگی بازنشسته شوند و اگر جانباز یا آزاده باشند بدون شرایط سنی می‌توانند پس از ۲۰ سال کار بازنشسته شوند.

البته گذشته از تمام این موارد اگر مردی ۳۵ سال سابقه کار داشته باشد بدون هیچ گونه شرایط دیگری می‌تواند بازنشسته شود و از مزایای آن استفاده کند.

در قوانین بازنشستگی آمده است که مردان بر طبق شرایطی می‌توانند سنوات خدمت سربازی خود را نیز به سنوات کاری اضافه کنند. در این مواقع اگر آن‌ها قبل از سربازی و پس از سربازی سابقه پرداخت بیمه داشته‌اند به راحتی می‌توانند سنوات سربازی را اضافه کنند در غیر اینصورت باید حداقل ۲ سال سابقه پرداخت بیمه داشته باشند و سنوات سربازی را نیز پرداخت کنند.

شرایط بازنشستگی تامین اجتماعی با ۶۰ سال سن
برای تقاضای بازنشستگی مردان باید به سن ۶۰ سالگی و زنان به سن ۵۵ سالگی برسند که البته گاهی تبصره‌هایی برای این موضوع وجود دارد.
اما مردان با ۶۰ سال سن اگر ۲۰ سال سابقة کاری داشته باشند می‌توانند به راحتی بازنشسته شوند و حقوق آن‌ّها براساس ماده ۱۱۱ محاسبه می‌شود.

شرایط بازنشستگی تامین اجتماعی با ۲۵ سال سابقه
شرایط بازنشستگی تامین اجتماعی با ۲۵ سال سابقه کاری در سال ۱۳۹۳ برای کارگران مشغول در واحد‌های صنعتی مطرح شد. در آن زمان مقرر شد تا اگر کارگری ۲۵ سال سابقة کار داشت می‌توانست از طریق کارفرما بازنشسته شود.

در این قانون کارفرما درخواست بازنشستگی کارگر را ارسال می‌کرد و قبول می‌کرد تا ۵۰ درصد از حق بیمه را تا سن بازنشستگی پرداخت کند و کارگر تا آن زمان از مزایای بازنشستگی استفاده می‌کرد.

اما این قانون تا مدت زمانی مشخص تامین بودجه و اجرا شد و پس از آن دولت نتوانست این طرح را تامین بودجه کند. برای اجرایی کردن این طرح لازم بود تا کارفرما و دولت هزینه‌های بیمه را برای مدت ۵ سال تا کامل شدن ۳۰ سال پرداخت کنند.

در ادامه برای اجرای طرح پیشنهاد شد که تمام هزینه‌های مربوط به بیمه یعنی ۵۰ درصد سهم کارفرما و ۵۰ درصد سهم دولت را تماما کارفرما‌ها تامین کنند تا متقاضی بیمه شود.

شرایط بازنشستگی تامین اجتماعی با ۲۰ سال سابقه
در قوانین بازنشستگی مردان و زنان پس از ۲۰ سال سابقة کاری می‌توانند در سن ۶۰ سالگی و ۵۵ سالگی بازنشسته شوند. این قوانین دربارة مشاغل سخت، جانبازان، آزادگان و معلولین متفاوت است.

از طرفی زنان می‌توانند با ۲۰ سال سابقة کاری در سن ۴۲ سالگی نیز بازنشسته شوند البته که در آن صورت حقوق آن‌ها براساس ۲۰ روز در ماه پرداخت می‌شود.

شرایط بازنشستگی تامین اجتماعی با ۱۵ سال سابقه
بازنشستگی در حالت کلی با حداقل ۲۰ سال سابقة کار و ۶۰ سال سن برای مردان و ۵۵ سال برای زنان امکان‌پذیر است، اما گاهی می‌توان با سابقة کمتر یا سن کمتر نیز درخواست بازنشستگی داد.

در این صورت ممکن است با بازنشستگی موافقت شود فقط بعضی از مزایا یا شرایط آن تغییر می‌کند. به طور مثال وقتی شما ۱۵ سال سابقة کاری دارید پس از تایید بازنشستگی مستمری شما براساس ماده ۱۱۱ قوانین بازنشستگی محاسبه نمی‌شود و حقوق شما براساس ۱۵ روز از ماه واریز می‌شود.

شرایط بازنشستگی تامین اجتماعی با سختی کار
فعالیت در مشاغلی که سخت و آسیب‌زننده محسوب می‌شوند بسیار متفاوت است و شرایط بازنشستگی این مشاغل نیز با فعالیت‌های عادی تفاوت دارد.

در مورد مشاغل با سختی کار مردان و زنان می‌توانند با ۲۰ سال سابقة کاری درخواست بازنشستگی کنند و برای آن‌ها شرایط سنی تعیین نمی‌شود.

حتی اگر فردی در این مشاغل آسیب‌های جسمی یا روحی ببیند می‌تواند زودتر از ۲۰ سال تقاضای بازنشستگی کند.

در این حالت کمیسیون پزشکی ابتدا باید شرایط بد جسمی و روحی فرد متقاضی را تایید کند و در صورت تایید هر سال سابقة فرد متقاضی ۵/۱ به حساب می‌آید.

شرایط بازنشستگی تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰
به نظر می‌رسد که شرایط بازنشستگی تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ تغییراتی خواهد داشت که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

برطبق قوانین مقرر شده است که تمام کارکنان و کارمندان مدارس با ۳۰ و یا ۳۵ سال سابقه بازنشسته شوند؛ البته این افراد می‌توانند یکسال بیشتر نیز خدمت کنند به شرطی که آن منطقة آموزشی به او نیاز داشته باشد و خود شخص نیز درخواست بدهد.

از طرفی براساس مادة ۱۰۳ در قوانین مدیریت خدماتی کشوری مردانی که ۲۵ سال سابقة کار و ۶۰ سال سن دارند و زنان نیز با ۲۵ سال سابقه بدون شرایط سنی می‌توانند بازنشسته شوند.

شرایط سنی برای ایثارگان آقا نیز تغییراتی کرده است و این افراد می‌توانند با ۵۵ سال سن بازنشسته شوند. در شرایط بازنشستگی تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ موارد مربوط به سنوات ارفاقی در بازنشستگان جانباز، خانواده و همسر و فرزند شهدا به تایید قطعی نرسیده است و در صورتی اجرا می‌شوند که بودجة آن تامین شود.

در شرایط بازنشستگی تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ جانبازان با سن بالاتر از ۵۰ سال نیز بازنشسته می‌شوند، اما حقوق آن‌ها درست مانند افراد عادی واریز می‌شود.

منبع: میگنا