سنت شکنی تاریخی در ایتالیا

نام خانوادگی پدر یا مادر بر روی فرزندان انتخابی می­شود. به گزارش جهان بانو، دادگاه قانون اساسی ایتالیا با صدور حکمی سنت دیرینه ثبت خودکار نام خانوادگی پدر را برای نوزادان تازه متولد شده لغو کرد یک دادگاه عالی ایتالیا حکم داد که فرزندان تازه متولد شده باید نام خانوادگی هر دو والدین را داشته […]

نام خانوادگی پدر یا مادر بر روی فرزندان انتخابی می­شود.

به گزارش جهان بانو، دادگاه قانون اساسی ایتالیا با صدور حکمی سنت دیرینه ثبت خودکار نام خانوادگی پدر را برای نوزادان تازه متولد شده لغو کرد

یک دادگاه عالی ایتالیا حکم داد که فرزندان تازه متولد شده باید نام خانوادگی هر دو والدین را داشته باشند و اعلام کرد که اختصاص نام خانوادگی پدر به فرزند از نظر قانون اساسی خلاف است.

دادگاه قانونی اساسی سنت ثبت خودکار نام خانوادگی پدر در اوراق هویتی کودکان را «تبعیض‌آمیز و مضر» تشخیص داد.

والدین باید هر کدام در مورد نام خانوادگی فرزند خود نظری داشته باشند زیرا این “عنصر اساسی هویت شخصی” را تشکیل می دهد و با توافق دوجانبه در مورد ترتیب نام ها، یک کودک نام خانوادگی هر دو والدین را می گیرد.

فرزندان نیز می­توانند با کسب اجازه از والدین ،نام خانوادگی موردنظر خودرا انتخاب کنند و این قانون باید در مورد فرزندان متولد شده از والدین متاهل و همچنین فرزند خوانده ها نیز اعمال شود.

یک نماینده ایتالیایی در بیانیه ای به واشنگتن پست گفت که این حکم یک “قضاوت مهم” در ایتالیا است که اعتراف می کند که « به نفع کودک تازه متولد شده است که والدینش نام او را تعیین کنند» ، نه اینکه یک مدل منسوخ از خانواده پدرسالار این هویت را تحمیل کند.

برای زنان ایتالیایی که حفظ کردن نام خانوادگی خود یک امر عادی است، اما برای مادر و فرزند در ایتالیا متفاوت است و نام خانوادگی آنها فرق می کند که این موضوع شبیه به وضعیت کشورهایی مانند کره جنوبی است. این حکم دادگاه، رویه‌های نام‌گذاری ایتالیایی را با کشورهایی مانند مکزیک همسو می‌کند، جایی که نام خانوادگی فرزندان اغلب از نام‌های پدر و مادر تشکیل می‌شود.

قانون گذاران ایتالیا موظف به تصویب قوانینی هستند که نحوه اجرای حکم دادگاه را مشخص می کند. النا بونتی، وزیر خانواده ایتالیا، در بیانیه‌ای گفت که دولت از این حکم حمایت می‌کند، این حکم « یک گام اساسی دیگر در دستیابی به حقوق برابر بین زنان و مردان کشورمان» است. او به روزنامه ایتالیاییCorriere Della Sera” گفت : « این روند اختصاص دادن خودکار نام خانوادگی پدر به فرزند نوعی تبعیض علیه زنان و کودکان است».

در آخرین بررسی یک مؤسسه اروپایی در رابطه با برابری جنسیتی،  ایتالیا یکی از ضعیف ترین کشورهای اروپای غربی در این زمینه است که حتی آمارش از میانگین اتحادیه اروپا کمتر است.