سلامت زنان سرپرست خانوار غربالگری میشود

سرپرست دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور با اشاره به ۲۴۷ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش، گفت: درصددیم در سال جاری از ظرفیت مشارکت‌های مردمی و گروه‌های جهادی جهت انجام غربالگری جسمی خانوارهای زن سرپرست استفاده شود. به گزارش جهان بانو، نرجس اسعدی با اشاره به برنامه سلامت جسمی زنان سرپرست خانوار […]

سرپرست دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور با اشاره به ۲۴۷ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش، گفت: درصددیم در سال جاری از ظرفیت مشارکت‌های مردمی و گروه‌های جهادی جهت انجام غربالگری جسمی خانوارهای زن سرپرست استفاده شود.

به گزارش جهان بانو، نرجس اسعدی با اشاره به برنامه سلامت جسمی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی، گفت: در حال حاضر ۲۴۷ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند که با احتساب بعد خانوار حدود ۶۰۰ هزار نفر را شامل می‌شوند. از آنجایی که زنان سرپرست خانوار وظایف و نقش‌های پدر و مادری را با هم ایفا می‌کنند، فشار بر جسم و روان این افراد در مقایسه با زنان دیگر بیشتر و بالطبع نیاز به کمک هزینه‌های درمان در آنها نیز بیشتر خواهد بود؛‌ از همین رو برنامه سلامت جسمی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش به عنوان یکی از فعالیت‌های اصلی دفتر است که هر ساله اعتبارات خوبی برای آن در نظر گرفته می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این برنامه زنان سرپرست خانوار از کمک هزینه درمان برخوردار می‌شوند.

وی با بیان اینکه میزان اعتبارات برای برنامه سلامت جسمی زنان در سال ۱۴۰۰ با رشد پنج برابری نسبت به سال‌های گذشته همراه بود، افزود: اعتبار سال ۱۴۰۰ برای این برنامه از سه میلیاردتومان به ۱۶ میلیارد تومان ارتقاء پیدا کرد.

سرپرست دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور همچنین درخصوص میزان اعتبار برای برنامه سلامت جسمی زنان نیز گفت: برای سال ۱۴۰۱ پیشنهاد افزایش اعتبار این برنامه ارائه شد. همچنین در نظر است در سال جاری از ظرفیت مشارکت‌های مردمی و گروه‌های جهادی جهت انجام غربالگری جسمی خانوارهای زن سرپرست استفاده شود.