سرانجام شیرین ۱۳ سال انتظار با تولد ۴ قلوها

یک زن باردار در کرج در اولین زایمان خود موفق شد ۴ نوزاد دختر به دنیا بیاورد که به گفته پزشک معالج حال همگی آنان خوب است. دکتر مینا عطائی متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ ناباروری بیمارستان کمالی کرج در این زمینه گفت که این مادر به مدت ۱۳ سال دچار نازائی بوده است. […]

یک زن باردار در کرج در اولین زایمان خود موفق شد ۴ نوزاد دختر به دنیا بیاورد که به گفته پزشک معالج حال همگی آنان خوب است.

دکتر مینا عطائی متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ ناباروری بیمارستان کمالی کرج در این زمینه گفت که این مادر به مدت ۱۳ سال دچار نازائی بوده است.

به گفته وی مادر ۴ قلو‌ها تحت درمان از طریق IVF (لقاح خارج از رحمی) تحت درمان بوده است. 
نوزادان دختر با میانگین وزن ۱۵۰۰ گرم و در حال حاضر در بخش ویژه بستری هستند