ساخت بیش از ۳۰ مرکز بزرگ دینی فرهنگی در دستور کار زنان عالی رتبه آفریقا قرار گرفت

به گزارش جهان بانو، بزرگترین گردهمایی بانوان عالی رتبه و رهبران زن تمامی کشور های قاره آفریقا صبح امروز به ریاست عایشه بوهاری، بانوی اول کشور نیجریه در محل رزیدانس ریاست جمهوری این کشور برگزار شد. بیشتر از هشتاد نفر از عالی رتبه ترین بانوان این قاره در این رخداد بزرگ که در شهر ابوجا […]

ساخت بیش از 30 مرکز بزرگ دینی فرهنگی در دستور کار زنان عالی رتبه آفریقا قرار گرفت

به گزارش جهان بانو، بزرگترین گردهمایی بانوان عالی رتبه و رهبران زن تمامی کشور های قاره آفریقا صبح امروز به ریاست عایشه بوهاری، بانوی اول کشور نیجریه در محل رزیدانس ریاست جمهوری این کشور برگزار شد. بیشتر از هشتاد نفر از عالی رتبه ترین بانوان این قاره در این رخداد بزرگ که در شهر ابوجا برگزار گردید، حضور داشتند.

پس از ورود رهبران زن قاره افریقا به شهر ابوجا در نخستین دقایق این نشست، احداث بیشتر از ۳۰ مرکز بزرگ دینی و فرهنگی مدرن در تعدادی از کشورهای بزرگ قاره آفریقا در دستور کار قرار گرفت و عملیاتی شدن ساخت این مراکز با رای بیشتر افراد حاضر در این نشست تصویب شد.

گفتنی است که مقرر شده است این گردهمایی بزرگ هر سال در سطح بانوان عالی رتبه این قاره و در پایتخت کشورهای عضو برگزار شود. امسال نیز برای نخستین بار و با پیشنهاد عایشه بوهاری بانوی اول نیجریه و همسر رئیس جمهور وقت، محمدو بوهاری در پایتخت این کشور و با محور قرار دادن مسئله دین و صلح پایدار در قاره آفریقا برگزار گردید.

ملکه پادشاهی مراکش، همسران روسای جمهور کشورهای توگو، بنین، غنا، ساحل عاج، کنیا، نیجر، مالی، موریتانی و تعدادی دیگر از کشورهای این قاره همراه با بانوان مدیر و روسای موسسات و انجمن های دولتی و خصوصی، موسسات مالی و صندوق ها و بانوان کارآفرین و نخبه بیشتر از ۳۰ کشور آفریقایی صبح امروز در کشور نیجریه مهمان عایشه بوهاری بودند.

منبع: خبرگزاری حوزه