زینب هاشمی به عنوان رییس کمیته بانوان خانه مطبوعات کشورانتخاب شد

زینب هاشمی عضو هیات مدیره خانه مطبوعات اصفهان و صاحب امتیاز و مدیر مسوول هفته نامه سراسری کیاست به عنوان رییس کمیته بانوان خانه مطبوعات و رسانه های کشور انتخاب و معرفی شد. قائم مقام مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه های کشور گفت: اعضای کمیته های خانه مطبوعات ورسانه های کشور به عنوان بازوان فکری […]

زینب هاشمی به عنوان رییس کمیته بانوان خانه مطبوعات کشورانتخاب شد

زینب هاشمی عضو هیات مدیره خانه مطبوعات اصفهان و صاحب امتیاز و مدیر مسوول هفته نامه سراسری کیاست به عنوان رییس کمیته بانوان خانه مطبوعات و رسانه های کشور انتخاب و معرفی شد.
قائم مقام مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه های کشور گفت: اعضای کمیته های خانه مطبوعات ورسانه های کشور به عنوان بازوان فکری و اجرایی این تشکل صنفی معرفی شدند.فرزاد فیضی با بیان اینکه فرایند تشکیل این کمیته های از ماه های گذشته آغاز شده و بر اساس اعلام آمادگی اعضای مجمع بوده است، اظهار کرد: در حال حاضر کمیته های رفاهی، اطلاع رسانی، حقوقی، پیشکسوتان، پیگیری های ویژه، آموزش و پژوهش و بانوان تشکیل شده است و کمیته انضباطی و فضای مجازی نیز به زودی تشکیل می شود.

وی افزود: تشکیل کمیته انضباطی به دلیل داشتن ابعاد حقوقی متعدد نیازمند تغییر در اساسنامه است که این اقدام نیز در خانه مطبوعات کشور در حال انجام است و پس از تایید نهایی و برگزاری مجمع، کمیته انضباطی نیز تشکیل می شود.دبیر هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه های کشور گسترش شبکه های اجتماعی را دلیل تشکیل کمیته ای با همین عنوان دانست و خاطرنشان کرد: امیدواریم خانه های مطبوعات بتوانند سهمی در تولید محتوا و مدیریت این حوزه داشته باشد.فیضی با اشاره به اینکه در چینش کمیته ها سعی شده از توانمندی همه استان های درخواست کننده استفاده شود، تاکید کرد: کمیته ها مذکور دارای ۹ عضو است که با هیات رئیسه سه نفره شامل رییس، نایب رئیس و دبیر با انتخاب خانه مطبوعات کشور کار خود را شروع می کند به گونه ای که هریک از اعضای هیات مدیره در یکی از کمیته ها به نمایندگی از سایر اعضا عضویت دارد.قائم مقام مدیرعامل خانه مطبوعات ورسانه های کشور عنوان کرد: در حال حاضر برخی از کمیته ها به صورت صد درصدی عضو گیری نکرده و این امکان وجود دارد تا افراد متقاضی جدید را به عضویت خود بگیرد.وی گفت: اسامی اعضای کمیته های در شبکه های اطلاع رسانی این نهاد صنفی منتشر شده است.

منبع: پایگاه خبری احتساب