حضور ۵۵۷ زن ایرانی در میان پژوهشگران پُراستناد کشور

رییس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) از حضور ۵۵۷ زن پژوهشگر ایرانی پُراستناد در میان پژوهشگران پُراستناد کشور خبر داد.

به گزارش جهان بانو به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، سید احمد فاضل زاده اظهار داشت: زنان بخش مهمی از جامعه هستند که در پیشرفت جوامع انسانی نقش‌آفرینی می کنند. در دیدگاه رهبر معظم انقلاب، مناسبت‌ترین زمینه برای فعالیت اجتماعی زنان، عرصه‌های علمی است. ایشان می فرمایند: «کارهای دانشگاهی و علمی از هر نوعش برای زن مناسب است. زن اگر بخواهد استاد شده، تعلیم و تدریس کند، کتاب بنویسد، کارهای فرهنگی بکند؛ در هر رشته‌ای که باشد فرق نمی‌کند؛ چه رشته علمی محض باشد، چه رشته‌های علوم انسانی، تجربی و دینی باشد، تفاوتی نمی‌کند.»

جایگاه ویژه زنان ایرانی در عرصه مرجعیت علمی در سطح ملی و بین المللی

یکی از شاخص های مرجعیت علمی، تعداد دانشمندان پُراستناد هر کشور است که زنان پژوهشگر ایرانی در عرصه مرجعیت علمی در سطح ملی و بین المللی جایگاه ویژه ای دارند.

رییس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام ادامه داد: طبق آخرین گزارش این مؤسسه ، ۵۵۷ زن پژوهشگر ایرانی پراستناد در میان پژوهشگران پراستناد حضور دارند که ۱۲.۷۵ درصد از پژوهشگران پراستناد کشور را تشکیل می دهند.

فاضل زاده افزود: فهرست پژوهشگران پراستناد بر حسب تعداد استنادهایی که در پایگاه های معتبر استنادی مانند وب آو ساینس، اسکوپوس و آی اس سی دریافت کرده اند و نیز برخی از شاخص های پژوهشی دیگر، هر ساله اعلام می شود.

در جدول شماره ۱، تعداد پژوهشگران پراستناد یک دهم درصد برتر، یک درصد برتر، دو درصد برتر دوره کاری، دو درصد برتر یکساله و پژوهشگران پراستناد پایگاه ISC: علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری و همچنین سهم بانوان نشان داده شده است. بر اساس جدول ۱ بانوان پژوهشگر پراستناد بیشترین سهم را از پژوهشگران دو درصد برتر یکساله به خود اختصاص داده اند.

رییس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام همچنین گفت: بر اساس آخرین گزارش این مؤسسه در فهرست پژوهشگران یک درصد جهان که بر اساس پایگاه ESI است، ۱۳۵ بانوی پژوهشگر ایرانی در ۱۲ حوزه موضوعی علوم کشاورزی، پزشکی بالینی، زیست شناسی، زیست شیمی، شیمی، داروشناسی و سم شناسی، علم اعصاب و روان، مهندسی، علم مواد، روانپزشکی/ روانشناسی، علوم کامپیوتر، میان رشته ای، علوم اجتماعی، کلیات و برخی در چند رشته امتیاز لازم را کسب کرده اند.

حوزه هایی که بانوان پژوهشگر ایرانی در آن فعال هستند

بر اساس «فهرست دانشگاه استنفورد» که توسط تعدادی از پژوهشگران دانشگاه استنفورد و مؤسسه الزیور با تحلیل داده های پایگاه اسکوپس انجام می گیرد، ۶۰ زن پژوهشگر ایرانی پراستناد دو درصد برتر جهان (عملکرد دوران خدمت) در هشت حوزه موضوعی پزشکی بالینی، شیمی، زیست پزشکی، فناوری های راهبردی (هوش مصنوعی، نانو و …)، کشاورزی، شیلات و جنگل داری، فیزیک و نجوم، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهندسی و ۳۱۶ بانوی پژوهشگر ایرانی پراستناد دو درصد برتر جهان (عملکرد یکساله) در ۱۴ حوزه موضوعی پزشکی بالینی زیست پزشکی، شیمی، مهندسی،کشاورزی، شیلات وجنگل داری، فناوری های راهبردی (هوش مصنوعی، نانو و …)، فناوری اطلاعات و ارتباطات، علوم زمین و محیط زیست، فیزیک و نجوم، محیط زیست، طراحی و ساخت، بهداشت عمومی و خدمات بهداشتی، زیست شناسی، علوم اجتماعی، ارتباطا ت و متن پژوهی امتیاز لازم را کسب کرده اند.

مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام با استفاده از داده های نمایه شده در پایگاه داده ISC، پژوهشگران ایرانی پراستناد علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری را شناسایی می نماید. در آخرین فهرست اعلامی این مؤسسه، پژوهشگران پراستناد در بازه زمانی ۱۰ ساله (۱۴۰۰-۱۳۹۱) معرفی شده اند. معیار انتخاب پژوهشگران در این فهرست، تعداد استناد های صورت گرفته به تولیدات علمی آن ها است.

فاضل زاده در پایان گفت: ۴۶ نفر از بانوان پژوهشگر در ۱۳ حوزه موضوعی کسب و کار، مدیریت و حسابداری، علوم جغرافیایی، روان شناسی، علوم اجتماعی، علم اطلاعات و دانش شناسی، زبان و زبان شناسی، علوم تربیتی، علوم اقتصادی، جامعه شناسی و علوم سیاسی، زبان و ادبیات، علوم تاریخی، الهیات و معارف اسلامی و سایر حوزه ها امتیاز لازم را کسب کردند.