سهم ۴۲ درصدی زنان زنجانی از مجوزهای کسب و کار

طی یکسال گذشته سهم مردان در این استان از مجوزهای کسب و کار صادر شده ۵۷.۹ درصد و سهم زنان ۳۴.۹ درصد بوده است.

در این مدت ۱۲ هزار و ۲۶۴ مورد درخواست مجوز کسب و کار در استان زنجان دریافت شده است که ۶۵ درصد از سوی مردان و ۳۵ درصد توسط زنان ثبت شده است.

همچنین بر اساس آمارهای ارائه شده توسط مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان، طی یکسال گذشته منتهی به آبان ماه امسال، حدود ۹۱ درصد درخواست های صدور مجوز در استان مربوط به اشخاص حقیقی و ۹ درصد مربوط به اشخاص حقوقی بوده است.

این اطلاعات بر اساس داده های ثبت شده در درگاه ملی مجوزهای کشور است و این سامانه هم توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس ماده هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، ایجاد شده است و مرجع رسمی تعیین شرایط مجوزهای کسب و کار محسوب می شود.

امسال ایجاد ۱۶ هزار فرصت شغلی جدید در استان زنجان هدفگذاری شده که به گفته مسئولان تا نیمه نخست سال جاری بیش از ۵۰ درصد آن محقق شده است و انتظار می‌رود تا پایان سال مجموع عملکرد استان در این زمینه همچون سال گذشته بیش از هدفگذاری باشد.

‌سهم زنجان از هدفگذاری ایجاد اشتغال در سال گذشته ۱۴ هزار و ۱۷۰ شغل تعیین شده بود که بر اساس اعلام مسئولان بر پایه آمارهای ثبتی دستگاه های اجرایی در سامانه رصد این هدفگذاری به میزان ۱۱۶ درصد یعنی حتی بیش از هدف تعریف شده تحقق یافت.

ایرنا