زنان در روز جهانی کارگر/ روز کارگر مبارک

روز اول ماه می، بنام روز کارگر شناخته شده است. به گزارش جهان بانو،روز کارگر به این دلیل نامگذاری شده تا حقوق کارگر رعایت و پیگیری شود، کارگران قشری که هر پیشرفتی نتیجه تلاش و فعالیت آنها است ولی همواره از کمترین حقوق و مزایا برخوردارند، از این میان کارگران زن همیشه در شرایط سخت […]

روز اول ماه می، بنام روز کارگر شناخته شده است.

به گزارش جهان بانو،روز کارگر به این دلیل نامگذاری شده تا حقوق کارگر رعایت و پیگیری شود، کارگران قشری که هر پیشرفتی نتیجه تلاش و فعالیت آنها است ولی همواره از کمترین حقوق و مزایا برخوردارند، از این میان کارگران زن همیشه در شرایط سخت تری قرار داشته و دارند.

در اغلب موارد زنان كارگر به دلیل نبودن قوانین حمایتی لازم و نحوه قراردادهای كاری خود در وضعیتی به مراتب سخت تر از كارگران مرد قرار دارند.

عدم امنیت شغل و محیط کار و عدم تناسب شغل و تحصیلات و نبود بیمه و مزایا و حقوق مناسب و ساعت کاری بالا به نسبت درآمد و…  بدرفتاری با كارگران و وضعیت بهداشت از جمله مسائلی است كه كارگران زن در واحدهای تولیدی با آن روبه رو هستند.از نمونه حقوق زیر پا گذاشته برخی از زنان شاغل و کارگر است.