زنان افغان به سیاست‌های طالبان در رابطه با تحصیل دختران نوجوان اعتراض کردند

به گزارش جهان بانو، صبح امروز تعدادی از بانوان افغانستانی که تعداد آن ها به حدود ۲۰ نفر می رسید، در نزدیکی وزارت آموزش این کشور دست به تظاهرات زدند. این تجمع در اعتراض به سیاست‌های گروه طالبان در قبال آموزش دختران صورت گرفت. زنان افغان در این تجمع صدور مجوز برای حضور دختران نوجوان […]

طالبان به زنان اجازه تظاهرات داد اما به خبرنگاران حمله کرد

به گزارش جهان بانو، صبح امروز تعدادی از بانوان افغانستانی که تعداد آن ها به حدود ۲۰ نفر می رسید، در نزدیکی وزارت آموزش این کشور دست به تظاهرات زدند. این تجمع در اعتراض به سیاست‌های گروه طالبان در قبال آموزش دختران صورت گرفت.

زنان افغان در این تجمع صدور مجوز برای حضور دختران نوجوان در مدارس را مطالبه کردند. نیروهای طالبان در مقایسه با هفته‌های اخیر بردباری بیشتری نسبت به تظاهرات بانوان از خود نشان دادند، با این حال به چند خبرنگار یورش بردند.

تصاویر منتشر شده حاکی از آن است که نیروهای طالبان با هدف ممانعت از پوشش رسانه ای تجمع بانوان، به دو خبرنگار بومی و یک خبرنگار خارجی حمله کرده و با قنداق سلاح‌هایشان به آنها ضربه زدند.

منبع: شفقنا