زنان افغانستان زیر برقع ­های اجباری

هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان طی فرمانی اعلام کرد که همه زنان افغانستان باید در امکان عمومی برقع بپوشند. به گزارش جهان بانو، هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان طی فرمانی اعلام کرد که همه زنان افغانستان باید در امکان عمومی برقع بپوشند. حکومت طالبان اعلام کرده: در این اعلام آمده است: «آنها باید چادری [برقع] بپوشند، زیرا […]

هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان طی فرمانی اعلام کرد که همه زنان افغانستان باید در امکان عمومی برقع بپوشند.

به گزارش جهان بانو، هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان طی فرمانی اعلام کرد که همه زنان افغانستان باید در امکان عمومی برقع بپوشند. حکومت طالبان اعلام کرده: در این اعلام آمده است: «آنها باید چادری [برقع] بپوشند، زیرا سنتی و آبرومند است.» در دور اول حکومت طالبان در افغانستان برقع و پوشاندن صورت و اعضای بدن برای زنان اجباری بود.

با صدور این فرمان از سوی هبت‌الله آخوندزاده، سخت‌ترین محدودیت بر آزادی زنان افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ماه اوت، اعمال می‌شود.

در این فرمان آمده است: «زنانی که سن و سال زیادی ندارند، برای جلوگیری از تحریک مردان غیر محرم، طبق دستورات شرعی، صورت خود را به جز چشمان شان بپوشانند».

این بیانیه افزود که اگر زنان هیچ کار مهمی در بیرون نداشتند، «بهتر است که در خانه بمانند».

طالبان در طول اولین دوره ی حکومت خود بین سال های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱، محدودیت های مشابهی را بر زنان اعمال کرد.