اولین زایمان بدون درد در سمنان

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان موفق شد برای اولین بار زایمان طبیعی به روش اپیدورال یا زایمان بی‌درد در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امیرالمومنین(ع) را انجام دهد.

زایمان اپیدورال یک روش متداول برای کاهش درد یا عدم احساس آن در هنگام زایمان برای مادر باردار است که برای کاهش درد زایمان بسیار موثر بوده و به مادر این امکان را می‌دهد تا در مراحل زایمان آرام‌تر باشد و بتواند بر روی فرایند زایمان تمرکز کند.

این زایمان برای بانوی ۲۹ ساله ایی که اولین تجربه مادری را داشت در ۳۸ هفته بارداری و توسط دکتر ساتی نیک درزی، پزشک متخصص زنان و زایمان و با حضور دکتر حسین‌زاده متخصص بیهوشی و تیم اتاق عمل انجام شد.

به گفته دکتر حسین‌زاده، آرشام، اولین نوزاد به دنیا آمده با زایمان بی‌درد در دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان همراه مادرش با حال عمومی مساعد راهی خانه شدند.

دکتر ساتی نیک درزی پزشک متخصص زنان و زایمان این مرکز درباره این نوع از زایمان گفت: زایمان طبیعی بدون درد ممکن است به نظر غیرممکن باشد؛ اما با پیشرفت علم و تکنولوژی می‌توان هم به‌طور طبیعی و هم بدون درد (با استفاده از اپیدورال) یک زایمان طبیعی را تجربه کرد. مادرانی که برای اولین بار زایمان را تجربه می‌کنند، قبل از زایمان، ترس بسیاری از درد دارند، اما با این روش، طبیعی و کاملاً بدون درد فارغ می‌شوند. در روش زایمان بدون درد می‌توان با آموزش و افزایش آگاهی مادر، زایمان را به سمتی هدایت کرد که خاطره‌ای خوش در ذهن مادر بماند.

بنابر اظهارات رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امیرالمومنین (ع)، در روش اپیدورال، ضمن حفظ هوشیاری، قسمت تحتانی بدن بی‌حس می‌شود که این بی‌حسی اپیدورال، پرکاربردترین روش بی‌حسی برای کاهش درد در زایمان محسوب می‌شود و برای این نوع زایمان، عوارض خاصی تاکنون گزارش نشده و بیشتر زنان می‌توانند آن را تجربه کنند.

ایسنا