روز جهانی زنان خانه دار؛ شغلی۲۴ ساعته و بدون مرخصی

به گزارش جهان بانو، ۳ نوامبر به عنوان “روز جهانی زنان خانه دار” هرسال گرامی داشته می شود. هدف از نامگذاری این روز قدردانی از مادرانی است که سال های بسیاری از عمر خود را در خانه سپری می کنند، به مراقبت از خانواده و فرزندانشان می پردازند و وظایف مختلف و گاهی حتی پرزحمتِ منزل را […]

روز جهانی زنان خانه دار

به گزارش جهان بانو، ۳ نوامبر به عنوان “روز جهانی زنان خانه دار” هرسال گرامی داشته می شود. هدف از نامگذاری این روز قدردانی از مادرانی است که سال های بسیاری از عمر خود را در خانه سپری می کنند، به مراقبت از خانواده و فرزندانشان می پردازند و وظایف مختلف و گاهی حتی پرزحمتِ منزل را انجام می دهند.

خانه داری شغلی است که ۲۴ ساعت شبانه روز را به خود اختصاص می دهد، در تمام هفت روز هفته ادامه دارد و هیچ تعطیلات و مرخصی شامل آن نمی شود. با این وجود بعضی اوقات بانوان خانه دار آن گونه که شایسته آن هستند، سپاسگذاری و قدردانی نمی شوند.

“نشنال دِی کَلندر” گزارش داده است که در هر صورت اداره کارهای جاری منزل و خانه داری کار دشواری است.

ما می توانیم افراد خانه دار را مهندسان داخلی و خانگی بنامیم. آن ها بودجه مالی خانواده و فرزندان را مدیریت می کنند و به زندگی داخل منزل نظم و سامان می دهند.

با وجود اینکه بنیانگذار “روز جهانی زنان خانه دار” تا کنون ناشناخته باقی مانده است، اما اصطلاح “خانه دار” یک عبارت از زمان های گذشته است و به دوره ای اشاره دارد که در اغلب خانواده ها یک نفر از اعضای خانواده بیرون از خانه به کار و کسب می پرداخت و منبع درآمد خانواده به حساب می آمد. این وظیفه به طور معمول بر عهده پدر بود، بنابراین مادر هم بنا به ضرورت در منزل می ماند، به امور مهم خانه را رسیدگی می کرد و از فرزندان مواظبت می کرد. این موضوع باعث می شد که معمولا عنوان خانه دار به مادر خانواده اختصاص داده شود.

اما به نظر می رسد که در سالهای گذشته سبک زندگی انسانها و شرایط آن در جوامع بزرگ با تغییراتی مواجه بوده و به دلیل همین مسئله در عصر ما دیگر فقط مادران نیستند که در خانه می مانند، بلکه گاهی برای پیشبرد اهداف خانواده و همکاری پدران نیز از فرزندان مواظبت می کنند و امور جاری خانه را انجام می دهند.

گفتنی است که بر اساس گزارش هَپی دیز ۳۶۵  امروزه در بیشتر جوامع با توجه به شرایط پیش آمده و ضرورت تامین معاش خانواده به خصوص در شهرهای بزرگ دنیا که زندگی پرهزینه تر است، معمولا شاغل بودنِ هر دوی والدین در بیرون از خانه در راستای تامین نیازهای خانواده  و پشتیبانی از آن ها لازم است. 

منبع: ایسنا