رشد چشمگیر حضور زنان در عرصه پزشکی بعد از انقلاب اسلامی

صفحه ریحانه، که روایت‌های رهبر معظم انقلاب از زنان، خانواده و سبک زندگی را منتشر می‌کند به مناسبت روز پزشک بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب را منتشر کرد. خبرگزاری میزان _ صفحه ریحانه، که روایت‌های رهبر معظم انقلاب از زنان، خانواده و سبک زندگی را منتشر می‌کند به مناسبت روز پزشک به نقل از […]

رشد چشمگیر حضور زنان در عرصه پزشکی بعد از انقلاب اسلامی

صفحه ریحانه، که روایت‌های رهبر معظم انقلاب از زنان، خانواده و سبک زندگی را منتشر می‌کند به مناسبت روز پزشک بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب را منتشر کرد.
خبرگزاری میزان _ صفحه ریحانه، که روایت‌های رهبر معظم انقلاب از زنان، خانواده و سبک زندگی را منتشر می‌کند به مناسبت روز پزشک به نقل از رهبر معظم انقلاب نوشت: «تعداد زنانی که در مراکز پزشکی و درمانی و در مراکز گوناگون علمی در این کشور مشغول کار و تحقیق هستند، امروز بیشتر است یا آن روز [پیش از انقلاب]بیشتر بود؟ می‌بینید که امروز بیشتر است. زن مسلمان امروز، در مجامع جهانی، در کنفرانس‌های گوناگون جهانی، در مراکز علمی و در دانشگاهها، حضور علمی یا سیاسی یا خدماتی دارد. این‌ها ارزش دارد. »