دوره دکتری رشته«مطالعات زنان و خانواده» در دانشگاه شهید بهشتی راه‌اندازی شد

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: برای اولین بار دوره دکتری رشته «مطالعات زنان و خانواده» در دانشگاه شهید بهشتی راه‌اندازی شد. به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از دانشگاه شهید بهشتی، محمد اسحاقی در مراسم افتتاح دوره دکتری رشته «مطالعات زنان وخانواده» در دانشگاه شهید بهشتی گفت: این رشته برای اولین بار در […]

دوره دکتری رشته«مطالعات زنان و خانواده» در دانشگاه شهید بهشتی راه‌اندازی شد

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: برای اولین بار دوره دکتری رشته «مطالعات زنان و خانواده» در دانشگاه شهید بهشتی راه‌اندازی شد.

رشته «مطالعات زنان و خانواده» در دانشگاه شهید بهشتی راه‌اندازی شد

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از دانشگاه شهید بهشتی، محمد اسحاقی در مراسم افتتاح دوره دکتری رشته «مطالعات زنان وخانواده» در دانشگاه شهید بهشتی گفت: این رشته برای اولین بار در کشور در پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی دایر می‌شود و این دانشگاه این افتخار را دارد که در این حرکت علمی یک وظیفه ملی را ایفا نماید.

وی با اشاره به مراحل طی‌شده برای اخذ مجوزهای مورد نیاز، تأکید کرد: دایر نمودن این رشته به‌عنوان یک دستاورد در بحث خانواده،در کنار گسترش مرزهای دانش، در حوزه کاربردی و توسعه‌ای بسیار مهم است. راه‌اندازی این رشته فرصت مناسبی برای تدوین و تولید متون آموزشی است و درس‌گفتارهای این رشته با هدف مرجعیت علمی با همکاری بین شورای تحول و انتشارات سمت مدون می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به برنامه ملی مطالعات خانواده در کشور اظهار کرد: این برنامه می‌تواند مبنای خوبی برای ارتباط بین دانشگاه و پژوهشکده با جامعه هدف باشد. پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی می‌تواند مرجعی برای ساماندهی پژوهش‌های حوزه خانواده باشد.

اسحاقی با تأکید بر گسترش توجه به رشته‌های میان‌رشته‌ای و تحولی که این رشته‌ها ایجاد می‌کنند، بر تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز میان‌رشته‌ای در دانشگاه‌های مهم کشور تأکید کرد.